NEW YORK, USA

Forældre fik tilbudt ABA-behandling, men krævede døgninstitution

Normalt er det forældre, som kræver ABA-behandling til deres børn med autisme, mens myndighederne ihærdigt forsøger at undgå omkostningerne ved denne type af behandling. Men i denne sag var rollerne vendt om: forældrene fik tilbudt ABA-behandling til deres datter, men klagede over, at hun ikke kunne få betalt en døgninstitutionsplads.

På trods af at forældrene til en 6-årig tvilling med autisme fik tilbudt et ABA-program til deres datter, følte de, at de ikke længere kunne magte at have deres tvillingepiger, som begge har autisme, hjemme. De tog derfor den ene tvilling ud af det lokale skolesystem, hun blev placeret i en privat døgninstitution, og forældrene krævede at skoledistriktet (som i USA er ansvarlig for behandling af børn med autisme mellem 3 og 21 år) skulle refundere udgifterne til døgninstitutionen. Skoledistriktet i staten New York havde tilbudt forældrene, at pigen kunne optages i et ABA-behandlingsprogram, der omfattede 4 timers træning per dag, og som desuden indeholdt talepædagogik, fysioterapi samt forældretræning. Desuden havde skoledistriktet tilbudt en fritidsordning med tilknyttet ABA-uddannet støttepædagog. På grund af uenighederne er sagen blevet behandlet i den første klageinstans, the state review officer.

Afgørelsen giver skoledistriktet ret i, at tilbuddet om ABA-behandling og fritidsordning er en passende foranstaltning, der opfylder lovgivningens krav. Afgørelsen underkender samtidig forældrenes påstand om, at pigens adfærdsproblemer i hjemmet var så omfattende, at de ikke kunne have hende hjemme. I følge afgørelsen er der intet der tyder på, at pigen havde tilsvarende problemer i skolen.

Kilde: School Law Bulletin, Vol. 6, No. 8, 2002

Joi Bay / 26.12.2002