ONTARIO, CANADA

Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling

Finansministeren i den canadiske provins Ontario har nu fremlagt forslaget til budget for 2003-04. Som tidligere annonceret (Se Regering investerer millioner i ABA-behandling og Kritik af investering i ABA-behandling) rummer budgettet forbedringer for den tidlige og intensive behandling for autisme.

Men som et nyt initiativ har finansministeriet afsat CA$ 3 mio. (ca. 14 mill DKK) over de to næste år til udviklingsarbejde omkring autismebehandling. Disse penge vil blive bevilget til universiteter og andre højere læreanstalter for at sætte dem i stand til at kvalitets- og kvantitetsudvikle adfærdsanalytisk behandling til børn med autisme.

Ontario har siden 1999 haft et offentligt finansieret ABA-behandlingsprogram for børn med autisme i alderen 2 til 5 år. For øjeblikket er provinsens udgifter til denne behandling CA$ 39 mio. (ca. 184 mio. DKK) om året, men dette beløb foreslås nu gradvist øget således at bevillingen i budgetåret 2006-07 når op på 59 mill (279 mio. DKK). Det er planen at de ekstra midler skal anvendes til at udvide den aldersgruppe, som kan få behandlingstilbuddet.

Kilde: Canada NewsWire, 27. marts 2003

 

Joi Bay / 28.03.2003