NEW SOUTH WALES, AUSTRALIEN

Learning to Learn – ABA-forening i New South Wales

Elizabeth Sheedy er mor til Jonathan, som er fem og har autisme. Elizabeth Sheedy er også næstformand i forældreforeningen Learning to Learn, som har introduceret adfærdsanalytisk behandling til børn med autisme i Sydney-området. Learning to Learn har omkring 100 medlemmer, og foreningen har hentet faglig inspiration og supervision fra Glen Sallows, som er leder af ABA-programmet i den amerikanske stat Wisconsin.

Elizabeth Sheedy fortæller, at de fleste familier til børn med autisme befinder sig i en slags undtagelsestilstand. Fra hendes egen forældregruppe ved hun, at især mødrene til børn med autisme ofte er depressive og tager anti-depressive midler. »Hvordan kan vi lade familier til børn med autisme lide på den måde, når vores land er så rigt?«

Hendes egne problemer med Jonathan er primært knyttet til, at han kan være aggressiv og voldelig, og at han kan udgøre en fare for hans 3-årige søster. »Du kan aldrig slappe af, og aldrig lade ham ude af syne«, siger Elizabeth. »De fleste børn bliver styret af, at de gerne vil holdes af, men Jonathan er temmelig ligeglad med, hvad vi synes om ham. Hvis vi bliver gale på ham, preller det af som vand på en gås.«

Elizabeth Sheedy er universitetsprofessor og doktor i økonomi, så hun og hendes mand tjener nok til at kunne betale de AU$30.000 som Jonathans ABA-behandling koster dem om året (131.000 DKK). Hver uge kommer studerende, som i deres hjem giver Jonathan 21 timer intensiv ABA-terapi om ugen. Resultaterne har været opmuntrende. Da Janathan var tre år gammel, var hans IQ 73 – lige over grænsen for mental retardering – men allerede efter et år var hans IQ steget til 96, og nu er den 109. Han har lært at tale og er blevet bedre til øjenkontakt.

Men Jonathan mangler stadig forståelse for sociale processer og regler. Det hænder, at han bliver udelukket fra de andre typiske børns samvær i hans børnehave. »Han vil så gerne være sammen med andre børn, men han overskrider gang på gang deres grænser, og hans stemme er temmelig høj og monoton, så børnene flygter fra ham.« Så hver lørdag producerer hun og hendes mand video-klip af dem selv, hvor de klæder sig ud, og hvor de leger børnelege, således at Jonathan kan se, hvordan børn formodes at opføre sig, når de leger.

Til næste år skal Jonathan starte i en almindelig skole, og Elizabeth siger: »Jeg er nu sikker på, at han vil kunne tage en uddannelse og få et arbejde.« Men hun er bestyret over, at en tilsvarende intensiv terapi ikke står til rådighed for familier, som ikke selv har råd til at betale for behandlingen. Af de AU$30.000 om året, som behandlingen koster, får familien et tilskud fra den føderale stat på AU$5.000 (22.000 DKK). Selvom behandlingen er dyr, så koster en tidlig og intensiv intervention betydelig mindre end udgifterne til forsørgelse af adfærdsvanskelig personer på førtidspension resten af deres dage.

»Det er så tragisk, at de fleste børn med autisme kun får nogle få timers behandling her og der. Vi overlader disse børn til en sørgelig fremtid.«

Kilde: Sydney Morning Herald, 9. oktober, 2003

Learning to Learn i Sydney har webadressen: http://www.learningtolearnsydney.com/

 

Joi Bay / 12.11.2003