NEW YORK, USA

To skoledistrikter i New York indfører anvendt adfærdsanalyse

To skoledistrikter nord for byen New York, Pearl River (ca. 4.000 elever, heraf 225 med handicap) og Yonkers (næsten 50.000 elever, heraf 3.700 med handicap) indfører nu en ny metode til behandling af børn med autisme. Metoden kaldes CABAS, Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling, og er en variant af ABA, som er udviklet ved Columbia University i New York. Metoden er karakteriseret ved, at der systematisk bliver taget data om, hvad lærere, forældre og skolen gør, og hvad der sker, når adfærdsintervention bliver iværksat. (Se Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme)

»Man analyserer data hele tiden«" fortæller Mary Jean Marsico, som er leder af den fælles specialundervisning i de to skoledistrikter. »I CABAS opfatter man hvert enkelt barns læreproces isoleret, og man sammenligner ikke med en fælles norm. Det er temmelig anderledes, end hvad vi er vant til, men også meget spændende. Vi tilpasser denne særlige metode til standarden for specialundervisning i staten New York«.

Der bliver stadig flere børn inden for autistiske spektrum. Der findes ikke tal for de enkelte skoledistrikter, men i staten New York er antallet af skolebørn med autisme steget fra ca. 2.000 i 1992 til næsten 8.000 i 2001, som er de nyeste tal. Det er en firedobling på 10 år.

Både den føderale og den statslige lovgivning kræver, at børn med handicap skal have uddannelse på linie med andre børn, og skoledistrikerne har problemer med at give børn med autisme en skoleuddannelse, samtidig med at de skal håndtere barnets handicap. Desuden er skoledistrikerne under pres fra forældre, som via Internettet har lært om nye og mere effektiv behandlingsformer. Men skoledistrikterne er forsigtige med at indføre nye behandlingsformer, som ofte ikke lever op til almindelige evidensbaserede standarder, og som af skoledistrikterne opfattes som forbigående modefænomener. Men CABAS appellerer til fagfolk, fordi denne metode er videnskabelig underbygget.

»ABA er veldokumenteret«, siger Dr. Martin Kutcher, som er ekspert i autisme fra afdelingen for pædiatri og neurologi ved New York Medical College.

CABAS forudsætter at lærere, forældre og fagfolk opdeler et barns adfærd til mindre enheder, og belønner barnet hver gang hun eller han mestrer en delopgave. Hvis opgaven består i at få barnet til at kigge en i øjnene eller til at reagere på sit navn, så bliver denne adfærd nedbrudt i mindre færdigheder, og barnet bliver trænet i disse mindre opgaver. Hvis barnet f.eks. godt kan lide chips, så holder læreren en chips op foran sit ansigt, siger barnets navn og ‘kig på mig!'. Barnet får chipsen hver gang hun eller han kigger på læreren. Læreren forlænger efterhånden den tid barnet skal kigge, før chipsen bliver givet som belønning. Samtidig bliver der taget data om de instrukser, der anvendes, om barnets respons og om barnets fremskridt i øvelsen.

De to skoledistrikter har i fællesskab ansat en klinisk leder af deres ABA-program. Hun hedder Dolleen Keohane, kommer fra Teachers College på Columbia University, og hun har til opgave at analyse de enkelte børns udvikling og at oplære lærere, forældre og støttepersoner i metodens teknikker. »Ved at tage data ved vi, om en bestemt ABA-teknik er effektiv eller ej. Vi følger undervisningsstandarder fra staten New York, og vores funktionelle analyser viser, hvilke måder, der er de mest effektive til at opnå disse mål«, siger Dolleen Keohane.

R. Douglas Greer er professor i pædagogik og psykologi ved Columbia University, og han koordinerer Teachers College's efteruddannelse i ABA for fagfolk fra uddannelsessystemet, og fra psykologiske og sundhedsmæssige institutioner. Hans forskning viser at elever, som er indskrevet i CABAS-programmer, lærer fire til syv gang mere i løbet af en to-årig periode end tilsvarende børn i almindelig specialundervisning.

Kilde: The Journal News (Westchester County, NY), 16. november 2003

Uddannelsen i CABAS er en del af specialuddannelsen i Health & Behavior Studies ved Teachers College, Columbia University. CABAS- specialiseringen er godkendt af Association for Behavior Analysis, som certificerer kandidater fra denne uddannelse. Se
http://www.tc.columbia.edu/academic/hbs/SpecialEd/progdesc.htm

CABAS praktiseres på en række skoler i New York, New Jersey samt i Irland. Se http://www.cabas.com/homepage.html

 

Joi Bay / 11.11.2003