ONTARIO, CANADA

Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling

Ontario Human Rights Commission har taget initiativ til at pålægge provinsen Ontario at finansiere ABA-behandling til børn, der er ældre end seks år gamle.

Talskvinden for Ontario Human Rights Commission bekræfter, at kommissionen har sendt en sag om ABA-behandling videre til den menneskeretsdomstol, som senere i år skal bedømme sagen om den 8-årige Luke Burrows fra Toronto. Luke har autisme og blev diagnosticeret da han var 2. Provinsen betalte for hans ABA-behandling indtil han blev seks år, men siden da har hans mor, Norrah Whitney, som er enlig mor, forsøgt at skaffe de ca. CA$ 50.000, som hans behandling koster om året (224.000 DKK).

»Den restriktive adgang til behandling er diskriminerende for børn med autisme, som er over 6 år gamle«, hedder det i det indledende partsindlæg fra kommissionen. Det hedder endvidere, at provinsen ikke har etableret passende uddannelsesmæssige tilbud til børn med autisme, hvilket har tvunget mange familier til at indskrive deres børn i dyre, private skoler.

»På sigt kan det resultere i, at børn med autisme ender på døgninstitution«, skriver kommissionen. Kommissionen erklærer også, at »den arbitrære alder for behandlingens afslutning er baseret på mangelfuld forskning og stereotype forestillinger om den optimale alder for tidlig, intensiv adfærdsanalyse«.

I menneskeretssager fungerer Ontario Human Rights Commission som en slags anklagemyndighed, der skal vurdere sagernes gennemførbarhed, inden de bliver videresendt til den egentlige menneskeretsdomstol, Human Rights Tribunal of Ontario. Afgørelser truffet af tribunalet har karakter af en dom og er bindende.

For øjeblikket er der ca. 500 førskolebørn med autisme i Ontario som får tidlig intensiv adfærdsanalytiske behandling, mens 1000 andre børn står på ventelisten. Samtidig skønnes det, at omkring 2000 børn med autisme allerede er over 6 år gamle, og disse børn vil efter de nugældende regler aldrig få offentlig betalt ABA-behandling.

Minister med ansvar for børn, Marie Bountrogianni siger, at det er hendes ministerium, der skal sørge for behandling af børn med autisme, og at hun håber at hun kan fremlægge en plan i marts 2004. Hun understregede samtidig, at denne plan vil omfatte alle børn med handicap -- ikke kun børn med autisme.

Premierminister Dalton McGuinty har tidligere sagt, at han ønsker at sikre at børn med autisme får den behandling, de har brug for. Men regeringen vil gennemføre den bebudede sag ved Human Rights Tribunal of Ontario, fordi den ikke ønsker, at der etableres præcedens for, at en domstol kan beordre regeringen til at prioritere sine udgifter på særlige måder.

Moderen til den dreng, prøvesagen drejer sig om, Norrah Whitney, sagde på en pressekonference, hvor hun deltog sammen med oppositionspolitikeren Shelley Martel: »Premierminister Dalton McGuintys handlinger i denne sag viser, at han ikke ønsker at samarbejde med handicapfamilier om at finde løsninger på autismekrisen i Ontario. Der findes løsninger på denne krise«.

Whitney fortalte, at hendes søn startede i sin offentligt finansierede ABA-behandling i 2001, men efter kun et år blev han udelukket, fordi han fyldte seks år. Hans familie har herefter selv finansieret behandlingen, fordi hans tilstand er blevet så meget forbedret, og behandlingen har lært ham at tale og at kommuniere. Men det er i stigende grad blevet vanskeligt at finde midlerne til den dyre form for behandling, og det har påvirket moderens helbred.,


Kilder:
The Toronto Star, 21, januar 2004
Broadcast News (BN), 21. januar 2004
The Canadian Press (CP), 21 januar 2004

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay / 23.01.2004