ONTARIO, CANADA

Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik

For tre måneder siden havde Norrah Whitney store forventninger til den dengang nye liberale regering under ledelse af premierminister Dalton McGuinty. Hendes 8-årige søn, Luke Burrows, har autisme og er et af tusindvis af børn med autisme i Ontario, som nu er for gamle til at modtage betalt intensiv, tidlig adfærdsanalytisk behandling. Når man fylder 6 år mister man som barn med autisme i Ontario retten til at modtage offentlig ABA-behandling.

Men siden har det vist sig, at den liberale regering ikke alene har svigtet deres valgløfter til familier med autisme, men har også igangsat en juridisk offensiv imod disse familier -- fuldstændig på samme måde som den tidligere konservative regeringen gjorde inden regeringsskiftet.

Norrah Whitney er oprørt over, at McGuinty har sluppet de juridiske blodhunde løs på hende. Regeringen har appelleret en afgørelse, som giver nogle børn med autisme en midlertidig tre-måneders forlængelse af deres ABA-behandling, indtil en principiel retssag om behandlingsret bliver afsluttet (Se Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling). Og regeringens advokater bekæmper også den kommissionsafgørelse, som giver forældrene mulighed for at få prøvet deres sag som et spørgsmål om menneskerettigheder (Se Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling). Den liberale regering har endog søgt at blive tredjepart i den ankesag, som provinsen British Columbia fører ved Supreme Court of Canada for at undgå at skulle efterleve en tidligere dom fra provinsens egen højesteret, hvor forældre til børn med autisme vandt ret til fuld ABA-behandling for deres børn (Se Canadas højesteret skal afgøre, om børn med autisme har ret til tidlig og intensiv indsats)

Samtidig har den liberale regering gjort det dyrere for forældre til børn med autisme over 6 at sende disse børn til private ABA-skoler, fordi den har fjernet muligheden for at få skattefradrag for udgifter til privatskoler.

Konflikten med skiftende regeringer har haft sin pris for Norrah Whitney. Hun blev for nylig indlagt med en akut stress-reaktion. Hun er enlig mor, og har ikke længere råd til at betale sin advokat for at føre hendes søns sag ved domstolene. Og den ABA-behandling, som hendes søn nu får på den private Etobicoke skole for børn med autisme, koster CA$55,000 om året (248.000 DKK) - penge, som hun forsøger at skaffe fra legater og private fonde.

I følge Norrah Whitney har regeringen kun et godt argument for sin afvisning af ABA til børn over 6 år: ABA er en temmelig ny form for behandling, og regeringen kan selvfølgelig ikke bevilge støtte til alle nye former for behandling. Men ABA har allerede vist sig som en yderst effektiv behandlingsform, som kan være afgørende for, om disse børn kan undgå en skæbne som døgninstitutionaliserede.

Når det gælder om at skaffe midler til ABA-behandling er det et spørgsmål om prioriteter, fremhæver Whitney. Den nye liberale regering var meget hurtigt ude med et løfte om at gøre det billigere for universitetsstuderende at læse på universiteterne. Men er det rimeligt at støtte den bedstuddannede del af ungdommen mens de mest sårbare og svage i vores samfund -- børn med autisme -- ikke bliver støttet? Men universitetsstuderende har stemmeret - det har 6-årige med autisme ikke.

Minister med ansvar for børn, Marie Bountrogianni, siger, at hun i løbet af et par måneder vil have en plan for hjælp til børn med autisme. »Jeg er i færd med genoverveje hele autismepolitikken. Jeg vil ikke gøre noget impulsivt. Jeg vil ikke begå de samme fejltagelser, som tidligere regeringer, der har lovet for meget, som de siden ikke har kunnet holde«.

Hun har ansat en autismeekspert til at komme med forslag til en autismeplan. »Jeg ved, at folk er meget spændte og utålmodige. Jeg har selv tidligere arbejdet med handicapfamilier«, siger Bountrogianni, som er uddannet børnepsykolog.

Kilde: The Toronto Sun, 21. januar 2004

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay / 24.01.2004