ONTARIO, CANADA

Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA

Joanne Richardson har starten en lokal kampagne for at udbrede viden om autisme og anvendt adfærdsanalyse til børn med autisme. Hun er mor til Gareth, som er syv år gammel og har autisme i lighed med tusinder andre børn. Årsagerne til autisme kendes ikke, der er ingen helbredelse og kun få behandlingsmuligheder. Og — som Joanne Richardson har fundet ud af — ingen sympati eller forståelse hos myndighederne.

Gareth går nu i 2. klasse i Elgin Court Public School men er allerede for gammel til at modtage den offentligt finansierede intensive og tidlige behandling, kaldet ABA, som i Ontario er forbeholdt børn under seks år gamle. Sådan er forholdene stadig, selv om Ontario Human Rights Commission i sidste måned afgjorde (se Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling,) at denne politik er 'diskriminerende over for børn med autisme over seks år gamle'.

Men premierminister Dalton McGuinty's liberale regering bekæmper denne afgørelse, og har appelleret en domstolsafgørelse, som foreløbigt giver seksårige med autisme en 90 dages forlængelse af deres igangværende ABA-behandling.

Joanne Richardson har selv erfaret, hvor effektiv ABA-behandlingen kan være. »Da Gareths startede i børnehaveklassen havde han fuldtids støtte. Hans sprog udviklede sig hurtigt fra kombinationer af to ord til at tale i fulde sætninger. I 1. klasse var der imidlertid ingen støtte og han begyndte at gå tilbage«.

I 2. klasse startede Gareth i en klasse sammen med 26 andre børn og han havde stadig ingen pædagogisk støtte. »Det tog mig 4 måneder at skaffe ham halvtids støtte«, forklarer Joanne Richardson. »Det hjælper lidt på hans utryghed, men der er ingen form for struktureret undervisning eller træning, og det har jeg klaget over til skoledistriktet«. Svaret fra St. Thomas-Elgin skoledistriktet er, at de gør hvad de kan med de eksisterende bevillinger.

»Da han vendte tilbage til skole efter ferien var det som om hans verden faldt sammen. Han kom grædende hjem fra skole. Han klager over hovedpine for at undgå at skulle gå i skole, og sådan skal det ikke være«, siger hans mor.

Joanne Richardson har nu startet en kampagne for at høje vidensniveauet om autisme i almindelighed og ABA-behandling i særdeleshed i St. Thomas-Elgin skoledistriktet. Indtil videre er det lykkedes hende at få St. Thomas Professional Firefighters' Association til at donere overskuddet fra deres Valentine's Dance til formålet. »Men det handler ikke først og fremmest om penge — det afgørende er viden«, siger Joanne Richardson.

Kilde: Times Journal (St. Thomas, Ontario), 14. februar 2004

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay / 26.02.2004