ONTARIO, CANADA

121 sager om diskrimination af børn med autisme

Ontarios Human Rights Commission har henvist ikke mindre end 121 klager over manglende behandling af børn med autisme til provinsens menneskeretsdomstol, Human Rights Tribunal of Ontario.

Francois Larsen er leder af Human Rights Commission, der fungerer som en anklagemyndighed i menneskeretssager, og hun fortalte, at der normalt på årsplan kun rejses under 100 menneskeretssager om året inden for alle områder. Men i år har der været et overvældende antal klager over diskrimination af børn med autisme fordi offentlig behandling afsluttes når de er over seks år gamle.

Francois Larsen sagde desuden, at kommissionen vurderer, at regeringens behandlingsprogram for børn med autisme er alders- og handicapdiskriminerende. »Hvis man har en sygdom eller et socialt problem og har ret til et offentligt tilbud, så vil et sådant tilbud normalt fortsætte indtil behovet ikke længere findes. I denne sag afsluttes behandlingen ikke, fordi behovet er opfyldt, men på et tilfældigt tidspunkt i barnets liv. I følge kommissionens vurdering er sådanne aldersgrænser ikke lovlige, og tilbudet bør fortsætte så længe der er behov for det«.

Kommissionen henviste de 121 klager til domstolen i slutningen af januar måned. Henvisninger fra kommissionen til domstolen sker efter at kommissionen har måttet opgive at forlige parterne og efter at sagerne har været underlagt en juridisk vurdering af, om der er sket en overtrædelse af lovgivningen om menneskerettigheder. Domstolen, som er helt uafhængig af kommissionen, afgør i en kendelse om der er sket en overtrædelse af Ontario Human Rights Code. Domstolen kan også pålægge betaling af erstatninger, hvis der er sket overtrædelse af menneskerettighederne. Det er endnu uafklaret, hvornår domsforhandlingerne kan starte.

Forældrene til de børn, hvis sager nu forelægges menneskeretsdomstolen, er lykkelige for at kommissionen har fundet sagerne velfunderede og velbegrundede. »Vi glæder os til at få mulighed for at fremlægge vores klager«, sagde Nancy Morrison, som er mor til den 5-årige Sean, der har autisme.

Sean har været på ventelisten til ABA-behandling i 2½ år. I ventetiden har familien Morrison selv betalt CA$30.000 om året for 15 timers behandling om ugen (137.000 DKK). »Vi betaler så meget, vi har råd til. Det har totalt ødelagt vores økonomi«, sagde Morrison. »Ord kan ikke beskrive, hvor hårdt det er, men behandlingen har haft fantastiske resultater«, fortalte hun.

Regeringen kan ikke kommentere en igangværende menneskeretssag, sagde Andrew Weir, som er talsmand for børneminister Marie Bountrogianni. Men regeringen arbejder på en plan for børn med autisme, sagde han. »Ministeren arbejder meget målrettet for at kunne fremkomme med løsninger på autismespørgsmålet. Denne sag har topprioritet for hende, men hun har fra starten sagt, at hun ikke vil træffe hovsa-beslutninger«.

Oppositionens sundhedsordfører Shelley Martel sagde, at henvisningen af de mange klager til domstolen viser, at der er brug for handling i stedet for regeringens modarbejdning af disse forældre. »I stedet for at føre retssager imod forældrene bør premierministeren leve op til sine valgløfter om at afslutte diskriminationen og sørge for intensiv ABA-behandling til alle de børn med autisme, der har brug for det«.


Kilder:
The Toronto Star (Ontario) 3. marts 2004
The Canadian Press, 2. marts 2004

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay /04.03.2004