ONTARIO, CANADA

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt


To brødre, der begge har autisme, står i centrum for en usædvanlig retssag om omsorgssvigt. I sagen er det lokale skoledistrikt og regeringen i Ontario på anklagebænken for at være ansvarlige for omsorgssvigt fordi de to brødre ikke har fået et relevant uddannelsestilbud. Normalt er det offentlige myndigheder, der fører børneværnssager imod forældre, men i denne sag det forældrene, der har indklaget de offentlige myndigheder.

Den yngste af brødrene, hvis navne ikke må offentliggørelse, er syv år gammel og lider af autisme i svær grad. Han kommunikerer med skrig og stønnen. Han storebror, der er ni år gammel, er ikke så udviklingshæmmet, men han lider af angstanfald, har spasmer og er socialt handicappet.

I følge børneværnsloven i Ontario er det børnemishandling, hvis ‘myndighedshaveren' påfører børn skade, og retssagen kommer altså dels til at dreje sig om skolesystemet kan siges at være ‘myndighedshaver' i skoletiden og dels om det lokale skoledistrikt har forsømt dets ansvar for at sikre børnenes velfærd. Normalt har børneværnsorganisationer opfattet skolesystemet, som værende uden for deres ansvarsområde, men sagen kan åbne for en helt ny arena for børneværnssager.

»Hvis denne sag falder ud til forældrenes fordel, så kan konsekvensen blive, at vi fremover skal føre kontrol med kvaliteten af skoletilbud til udsatte børn«, siger James Dubray, som er leder af børneværnet i Durham. »Og hvis undervisningen ikke er forsvarlig, kan vi blive tvunget til at iværksætte hjælpeforanstaltninger«.

Sagen kompliceres af, at forældrene selv har været under mistanke for misrøgt af deres børn, og at familien i løbet af det seneste år har været under opsyn fra børneværnet. I desperation over belastningerne ved at være forældre til to børn med autisme opgav forældrene sidste år deres forældremyndighed midlertidigt. De forældrene igen overtog forældremyndigheden blev de sat under opsyn af børneværnet.

Da dette opsyn skulle forlænges, tog sagen imidlertid en usædvanlig drejning, eftersom forældrene anklagede skoledistriktet for ikke at sørge for talepædagogik og autismespecifik behandling til de to brødre.

Dommeren i Superior Court, David Salmers, anerkendte i en foreløbig kendelse forældrenes synspunkt og afviste skolebestyrelsens og provinsregeringens påstand om, at en sådan sag ikke kan føres som en børneværnssag. Skolebestyrelsen har anket denne afgørelse.

»Når der er problemer for et barn, så skal alle relevante voksne mødes for at udrede disse problemer«, siger Jeffery Wilson, der er advokat for forældrene. »Hvorfor har det taget så lang tid for myndighederne at indse, at sikringen af disse børns velfærd ikke stopper ved dørtrinnet til skolen«.

Forældrene til de to brødre siger, at de elsker deres børn og at de er i stand til at tage vare på deres børn. Når der er problemer i hjemmet, skyldes det vanskelighederne ved at tage sig af to børn med autisme uden aflastning og fordi børnene ikke modtager behandling i skolen; en behandling, som kunne begrænse børnenes afvigende adfærd.

Forældrene siger, at børnenes lærere og skolens ledelse er uvidende om autisme og uvillige til at tage hånd om børn med autisme. En af skolens ledere opfattede børnenes adfærd som dårlig opførsel og straffede dem som andre børn. På et tidspunkt da den ene af brødrene stadig ikke forstod talt sprog eller instruktioner, oplevede moderen, at en hjælpelærer trak drengen hen over legepladsen efter han ikke stillede sig på række sammen med sine klassekammerater.

Forældrene anmoder dommeren om at få iværksat en psykologisk udredning af børnenes behov samt en vurdering af, om deres behov bliver tilgodeset i skolen og i hjemmet. De ønsker også en ny individuel undervisningsplan for børnene og at børneværnet skal overvåge skolen på samme måde som forældre under mistanke for børnemishandling bliver holdt under opsyn.

»Jeg ønsker intensiv adfærdsanalytisk behandling til mine drenge«, siger børnenes moder. »De tager begge imod denne form for behandling, og det er den eneste måde, de kan undervises på«, fortæller hun.

Over hele provinsen kæmper forældre til børn med autisme for ret til den dyre men effektive intensive adfærdsanalytiske behandling, som kun gives til børn under 6. »Der er mere end 100 af disse retssager i gang«, fortæller Louise Fleming, som er leder af Autism Society of Canada.

Men børneværnet og skolebestyrelsen fortæller en anden historie. I sagens dokumenter fremstilles moderen som en hysterisk moder, der angriber alle, der modarbejder hendes ønske om ABA-behandling til sine børn. Dokumenter beskriver, hvordan hun har skreget til lærere mens eleverne har været til stede, hvordan hun af uforklarlige grunde har taget sine børn ud af eksisterende undervisningstilbud, hvordan hun gentagne gange har truet offentlige ansatte med retssager, og hvordan hun har nægtet børneværnet at indhente oplysninger fra hendes egen psykiater, hvilket ellers var en betingelse i forbindelse med børneværnets opsyn af familien.

Skolens bestyrelsen fastholder, at skolen har givet et relevant uddannelsestilbud til de to drenge. Den siger, at intensiv autismebehandling ikke er en opgave for skolesystemet. »Det er vores holdning, at autismebehandling er et medicinsk anliggende; ikke en opgave for skolen«, siger DonMcLean, som er skoledistriktets specialpædagogiske konsulent.

Forældrene indrømmer, at de har problemer. Moderen er nervøs og overspændt. Faderen tugter åbenlyst sin hustru og indrømmer, at han i raseri har mishandlet hende nogle gange. Men begge hævder, at deres problemer skyldes børnenes mangel på behandling og de mange konflikter med skolen. Ingen er i tvivl om, at de begge er engagerede forældre.

»Jeg er overbevist om, at mine børn kan blive selvstændige. Mine drenge har bevist, at de kan lære og udvikle sig. Der er ingen grund til, at de ikke kan blive uafhængige og ydende samfundsborgere. Men det afhænger helt af, hvad der nu sker«, siger moderen.

Kilde: Globe & Mail (Toronto, Canada), 18. september 2004

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 26.9.2004