ONTARIO, CANADA

Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Børne- og ungeminister i den canadiske provins Ontario Dr. Marie Bountrogianni har annonceret nye initiativer til støtte for børn med autisme. Initiativerne strækker sig fra tidligere diagnosticering til bedre betingelser for skolebørn med autisme. Bountrogianni siger: »Vi bevæger os nu fra at fokusere på de mest alvorlige tilfælde af autisme til mere universelle tilbud til alle børn med autisme. Disse nye førskole- og skolebaserede tilbud vil hjælpe børn og unge med autisme til at opnå færdigheder og tiltro til egne evner, og vil resultere i større grader af selvstændighed«. Initiativerne er konkretiseringer af regeringens tidligere løfte om at fordoble satsningen i forhold til autisme fra CA$40 mio. i år til CA$80 mio (fra 189 mio. til 378 mio DKK).

De nye initiativer indbefatter

»Sammenlagt vil disse nye initiativer hjælpe til at fjerne barrierer for børn med autisme«, siger Margaret Spoelstra, som er leder af Autism Society Ontario og medlem af den ekspertgruppe, som har rådgivet ministeriet om de nye initiativer. »Disse initiativer vil placere Ontario som førende -- både nationalt og internationalt«.

Regeringen vil anvende nogle af pengene for at sikre tidligere diagnoser, til bedre støtte til førskolebørn og til flere eksperter, som skal sørge for en særlig slags behandling, der kendes som intensiv adfærdsintervention (tidlig og intensiv ABA-behandling). I dag tilbydes denne form for behandling til børn indtil de fylder seks år.

Regeringen vil også fordoble antallet af skolekonsulenter fra 13 til 26. Skolekonsulenter har til formål at formidle overgangen fra hjemmebaserede ABA-programmer til skolesystemernes autismetilbud. Desuden vil også flere autismeeksperter blive ansat for at hjælpe skolerne med at integrere børn med autisme.

Men forældre til børn med autisme, som i årevis har følt sig svigtet af provinsregeringen, føler sig ikke beroliget af de nye løfter om støtte til behandling for autisme. Forældre har i årevis arbejdet for at udvide ABA-tilbudet til ældre børn, men regeringens nye initiativer vil ikke ændre på aldersgrænserne. Derimod vil flere førskolebørn kunne få denne form for behandling.

Debbie Auliffe fra Fergus -- mor til en 14-årig datter med autisme -- tvivler på, at disse initiativer vil have nogen betydning. Debbie Auliffe siger, at hun har hørt den slags løfter tidligere, og alt for ofte kommer sådanne initiativer ikke børnene til gode. Præcis, som det er tilfældet med hendes datter, Alli, der lider af autisme i svær grad.

»Selvfølgelig er jeg skeptisk«, siger hun. »Alli har aldrig haft nogen til at hjælpe hende i skolen. Der har slet ikke været nogen form for støtte«. Alli må hver dag køre med minibus til Guelph fordi Centre Wellington District ikke har de autismespecifikke ressourcer, der er nødvendige. Hendes mor tvivler på at de nye initiativer vil ændre på det.

Debbie Auliffe siger, at det største problem i regeringens nye planer er, at de næsten udelukkende retter sig imod yngre børn.

»Det bliver godt for de yngre børn, men der er i massevis af ændre børn med autisme, som stadig ikke har noget sikkerhedsnet og aldrig har haft det. Regeringen svigter en stor gruppe af børn og unge«.

Nancy Miles fra Waterloo har det på samme måde. Hun betaler mange penge for at hendes søn, Stephen, som er 13, kan får behandling i hjemmet.

»Tilbuddet til teenagers er kun en svag skitse til et tilbud. Lærerne får ikke den nødvendige støtte«, siger hun.

Men Andrew Weir, som er talsmand for Bountrogianni, siger at regeringens nye strategi også vil hjælpe ændre børn. Wier siger, at de 75 nye autismekonsulenter vil være til gavn for alle børn uden hensyn til deres alder.

Kilder:
Canada NewsWire, 8. oktober 2004
Guelph Mercury (Ontario, Canada), 9. oktober 2004

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 20.10.2004