NORDIRLAND

Gennembrud for ABA-behandlinger i Nordirland

En familie fra Belfast i Nordirland har vundet en ankesag om fuld dækning af udgifter til intensiv adfærdsanalytisk behandling til deres søn, der har autisme. Det er første gang, at en lokal skolemyndighed -- Education and Library Board -- er blevet pålagt at betale for denne behandling, der kan koste op til UK£30.000 om året (323.000 DKK). For øjeblikket betaler familien selv for behandlingen.

Ruth Murray er arbejdsløs og hendes mand, Keith Murray, er elektriker, og alligevel har de betalt i tusindvis af pund hvert år for at kunne give ABA-behandling til deres 7-årige dreng, Paul. Familien beskæftiger et hold af trænere, der underviser Paul i deres hjem.

Den lokale skolemyndighed, South Eastern Education and Library Board, har i stedet ønsket at Paul skulle gå i en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Og myndigheden har hidtil hævdet, at ABA ikke er en effektiv udnyttelse af offentlige midler.

Familien Murray appellerede den lokale afgørelse om skoleplacering til Special Educational Needs Tribunal, som har omstødt den lokale afgørelse og har bevilget familien fuld dækning af deres udgifter til ABA-behandlingen.

Tidligere har nogle forældre på samme måde fået bevilget delvis dækning af deres ABA-udgifter, men det er første gang, at en fuld dækning er blevet bevilget. Familien Murray siger, at udgifterne til ABA i Pauls tilfælde har været faldende, og at det i det seneste år kun har kostet UK£17.000 (183.000 DKK). De siger samtidig, at den mest effektive måde at undervise Paul på, ville være i en specialiseret ABA-skole.

En repræsentant for South Eastern Education and Library Board siger, at man stadig overvejer om tribunalets afgørelse skal ankes videre i systemet. Skolemyndigheden forventer nu, at flere forældre til ønske tilsvarende bevillinger til deres børn med autisme. South Eastern Education and Library Board har derfor opfordret til, at Nordirlands undervisningsministerium betaler for behandlingen.

Men nogle fagfolk og autismeeksperter advarer om, at ABA ikke er den eneste effektive behandlingsform og at ABA ikke passer til alle børn. De påpeger desuden, at ABA ikke kan stå alene, men må suppleres med andre elementer for at sikre en helhedsorienteret undervisning af børn med autisme.

Dr Mickey Keenan fra School of Psychology ved University of Ulster, har i en årrække arbejdet for at gøre ABA-behandlinger tilgængelige for børn i Nordirland. Han siger om tribunalets afgørelse: »Det er et gennembrud for indførelsen af ABA i Nordirland. Det giver håb for alle de familier til børn med autisme, som i årevis har kæmpet for offentlig støtte til ABA-behandlinger«.

Dr Keenan fortæller desuden, at University of Ulster planlægger at tilbyde en masteruddannelse i adfærdsanalyse. Han regner med at denne uddannelse vil sikre uddannelsen af kvalificerede fagfolk, der kan varetager de fremtidige ABA-behandlinger i Nordirland. Oprettelsen af uddannelsen afhænger dog af, om det lykkes universitetet at ansætte yderligere universitetslærere i adfærdsanalytisk psykologi.

»Der er et enormt behov i Nordirland for flere og mere velkvalificerede fagfolk, som opfylder de højste standarder inden for anvendt adfærdsanalyse. I republikken Irland er der nu 8 deciderede ABA-skoler«.

Dr. Keenan slutter: »Tribunalets afgørelse er muligvis et vendepunkt i Nordirland, således at vi kan komme på niveau med situationen i resten af den vestlige verden, hvor der findes et veludviklet system af ABA-tilbud til børn med autisme«.

Kilder:
BBC NEWS, 6. oktober 2004
News-Medical, Healthcare News, 6. oktober 2004

Tidligere artikler om ABA-behandling i Nordirland:
Autism Awareness Week
Planer om ABA-skole i Nordirland
To-dages konference om autisme og ABA
Fundraising til fordel for dreng med autisme
TV-stjerne appellerer om ABA-skole
Appel om offentlig finansiering af ABA-behandling
Popstjerner indsamler penge til ABA-skole
200 forældre demonstrerer for ABA-behandling
PEAT møder politikere og embedsmænd
Selvorganiseret supervision og forældreuddannelse
Forældre satser alt for at få betalt ABA-behandling
Manglende behandlingstilbud rejses politisk
Popstjerne støtter indsamling til ABA-skole
Forældre og fagfolk til fælles ABA-kursus
Rapport om behandling af autisme i Nordirland

Joi Bay / 07.10.2004