ONTARIO, CANADA

Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud

Forældre til børn med autisme oplever nye frustrationer og nye skuffelser efter det er kommet frem, at regeringen i Ontario har undladt at bruge næsten CA$17 mio. (81 mio. DKK), som var afsat til tidlig og intensiv ABA-behandling af børn med autisme. Der er 1.200 børn på venteliste til denne form for behandling, som årligt koster provinsen CA$ 44 mio. (209 mio. DKK), hvilket i gennemsnit svarer til CA$79.000 om året per barn (375.000 DKK).

»Det er umoralsk, at provinsen ikke bruger de bevilgede midler«, siger Bruce McIntosh, hvis søn Cliff, der er 4 år gammel, har stået på ventelisten til ABA-behandling i næsten to år.

»Det er ubærligt selv at skulle betale CA$20.000 om året (95.000 DKK), når der er ubrugte midler som kunne nedbringe ventelisten«, siger Bruce McIntosh.

Provinsens revisorer har i Ministry of Children and Youth Services, som har ansvaret for ABA-programmet, fundet mindst to tilfælde, hvor CA$ 3 mio. (14 mio. DKK) var konteret som brugt uden at være det. Revisionsrapporten har også påpeget, at der er 547 børn, som uretmæssigt har fået reduceret antallet af 1:1-timer med i gennemsnit 4 timer om ugen.

Af revisionsrapporten fremgår det også, at provinsen ikke har styr på hverken udgifter eller ventelister, og at der mangler kontrol med, om private udbydere af ABA-terapi faktisk leverer de ydelser, som de får betaling for. Der er således eksempler på, at der er børn, som får ABA-behandling uden at deres behandling superviseres af en klinisk psykolog, hvilket ellers er en forudsætning for bevillingerne.

Sundhedsordfører for New Democratic Party, Shelley Martel, opfordrer regeringen til øjeblikkeligt at rette op på manglerne. Martel siger, at provinsen må reducere ventelisterne og må udpege kvalificerede leverandører eller give pengene direkte til forældrene, så de i stedet kan ansætte godkendte terapeuter.

»Hvis der ikke bliver handlet i løbet af de næste par måneder, så vil vi fortsat se børn, der venter i årevis, og som aldrig vil få ABA-behandling, fordi de når at fylde seks år mens de er på ventelisten«, siger Martel. Offentlig finansieret ABA-behandling gives i Ontario kun til børn under seks år gamle.

Børneminister Marie Bountrogianni siger, at hun nu vil studere revisorernes rapport, men bemærker samtidig, at der allerede er blevet strammet op. Provinsen har øget bevillinger til ABA-behandlinger med CA$40 mio. (190 mio. DKK), har forbedret indsamlingen af data og har reduceret udredningstiden, således at børn, der ikke har forudsætninger for ABA-behandling, tidligere kan blive overført til at andre tilbud.

Kilde: The Record (Kitchener/Waterloo, Ontario), 19. november 2004

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud
Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 20.10.2004