ONTARIO, CANADA

Privat firma afbryder behandlingstilbud

Det private firma Kinark Child and Family Services har opsagt kontrakten med en af deres underleverandrøer, Durham Behaviour Management Services, som for øjeblikket sørger for ABA-behandling til en snes børn med autisme. Det er uklart om disse børns behandlinger kan fortsætte.

I de seneste fire år har Kinark haft en kontrakt med Durham Behaviour Management Services om tidlig og intensiv ABA-behandling af lokale børn med autisme. Men Kinark har nu opsagt kontrakten med virkning fra 1.1.2005. Begrundelsen er behov for at spare penge.

Helen Gibb-Gavel repræsenterer CUPI, som er den fagforening, som organiserer ABA-teapeuter. Hun siger: »Så vidt vi er informeret, har Kinark endnu ikke indgået en ny kontrakt om ABA-behandling i lokalområdet. Den nye udbyder af ABA-behandling skal først ansætte terapeuter, skal efteruddanne personale og investere i de nødvendige materialer i løbet af bare seks uger. Det er tvivlsomt, om det nye personale vil besidde de ABA-kvalifikationer, som vores medlemmer har«.

»Vores medlemmer har arbejdet med disse børn i flere år, og har etableret gode relationer til disse børn. Familierne ved intet om en eventuel ny leverandør af ABA-terapi, og deres børn risikerer, at blive udsat for et kaos fra januar måned«.

Fagforeningen opfordrer de berørte familier til at kontakte deres parlamentsmedlemmer og børneminister Marie Bountrogianni, for at gøre opmærksom på de forestående problemer. I Durham er der mere end 85 børn på ventelisten til tidlig og intensiv ABA-behandling, mens kun 20 førskolebørn for øjeblikket får del i behandlingen.

»Det er på tide, at regeringen i Ontario udelukker profitorienterede firmaer som Kinark, og at det offentlige i stedet overtager kontrollen med ABA-behandlingerne«, siger Gibb-Gavel. »Der er brug for forudsigelighed og kvalitet i behandlingen af børn med autisme. Ikke kun i Durham men over hele Ontario«.

Kilde: Canada NewsWire, 18. november 2004

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 05.12.2004