ONTARIO, CANADA

Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet

To retsinstanser i den canadiske provins Ontario er uenige i vurderinger af skolesystemets ansvar for behandling af børn med autisme. Samtidig med at Ontario Human Rights Commission her afgjort, at skolesystemet ikke har ansvaret for at yde dyr og intensiv adfærdsanalytisk behandling til børn med autisme, er Ontario Superior Court i en anden sag kommet frem til det modsatte resultat.

Dommen fra Ontario Superior Court flytter ansvaret for levering af ABA-behandling til uddannelsessystemet. Dommer Lee Ferrier afgjorde, at børn med autisme »vil lide uoprettelig skade«, hvis disse børn ikke modtager den nødvendige behandling og støtte. Han bestemte, at Jordan McNabb og tvillingerne Zachary og Travis Bettencourt skal behandles på det offentliges regning indtil der falder afgørelse i en principiel verserende sag om autismebehandling – en sag, som er kendt som Wynberg-sagen.

De tre børn mistede retten til ABA-behandling da de fyldte seks år. Det skyldes, at det i Ontario er lovfæstet, at kun børn under seks år gamle kan få offentlig finansieret ABA-behandling. Behandlingen forudsætter omfattende supervision og kan koste op til CA$ 60.000 om året per barn (278.000 DKK). Forældrene forsøgte i en periode selv at betale for behandlingen, men løb tør for penge.

«Denne dom kan blive den afgørende sag, som danner præcedens om autismebehandling i Ontario«, siger Lee Kahn, hvis 10-årige drenge Jacob har autisme. «Det er første gang, at der falder dom imod Undervisningsministeriet. De tidligere retssager har alle omfattet enten Sundhedsministeriet eller Ministeriet for Børn- og Unge.«

Dommen står i kontrast til den dom fra Canadas højsteret, som afviste at pålægge provinsen British Columbia at yde autismebehandling til alle børn uanset alder. Dommen var begrundet i en forudsætning om, at provinserne har ret til selv at foretage sundhedspolitiske prioriteringer. Men den afgørende forskel på den tidligere sag fra Canadas højsterets og den nuværende sag er, at den nye dom flytter fokus fra sundhedsvæsenet til uddannelsessystemet..

Upper Grand District School Board har dog ingen planer om at etablere ABA-tilbud i skolerne til børn over seks år gamle. »Vi har ikke ressourcer til et sådant tilbud«, siger Maggie McFadzen, som er skoledistriktets talskvinde.

Men regeringen i Ontario har skaffet flere midler til undervisning af børn med autisme og har forøget antallet af studerende på de studier, der giver mulighed for at indgå i ABA-specifikke behandlinger, siger Andrew Weir fra Børne- og Ungdomsministeriet. Der er blevet bevilget ekstra CA$ 10 mio. (45 mio. DKK) og der er indtil videre blevet nyansat 92 ABA-specialister. »Vi ønsker at undervise disse børn i deres lokale skoler sammen med deres kammerater. Vi har fordoblet udgifterne til børn med autisme fra CA$ 40 mio. til CA$ 80 mio. (185 – 370 mio. DKK). Alle børn med autisme har nu et tilbud fra børnehaven til ungdomsuddannelserne«.

En afgørelse fra Ontario Human Rights Commission har i en helt andetn sag dog slået fast, at skolesystemet ikke har ansvaret for at adfærdsanalytisk behandling til børn med autisme. Begrundelsen for denne afgørelse er, at behandling af autisme er en klinisk behandling, som ikke er velegnet til skoleklasser. Man kan derfor ikke pålægge de enkelte skoledistrikter at finansiere denne form for behandling, der i stedet må finansieres af enten Børne- og Ungeministeriet eller Sundhedsministeriet.

Advokaten Howard Kohn, som repræsenterer en gruppe af familier til børn med autisme, udtaler, at afgørelsen vil skuffe mange af de forældre til børn med autisme, som ikke individuelt har råd til at føre retssager om deres børns behandling. »Afgørelsen er udtryk for at ’aben skubbes rundt’ fra et område til et andet, og at ingen af dem vil levere denne behandling. For mange børn med autisme er tidlig og intensiv behandling en nødvendighed – ikke en luksus. Regeringen vasker sine hænder og etablerer endnu en forhindring for børn med autisme«.

Afgørelsen, som ikke er blevet offentliggjort, vedrører en af ni menneskeretssager mod Toronto District School Board. Klagerne blev indgivet for to år siden sammen med 15 andre tilsvarende klager over andre skoledistriker i Ontario. Kommissionen har ikke villet offentliggøre familiens navn og også bevisførelsen i sagen betragtes som fortrolig.

Rick Johnson, som er formand for Ontario Public School Boards' Association, udtaler, at selv om han sympatiserer med de autismeramte familiers situation, så er han tilfreds med, at ansvarsfordelingen er blevet fastlagt.

Advokaten Paul Howard har repræsenteret skolebestyrelserne i sagen. Han siger, at »ABA er ikke en del af uddannelsessystemets tilbud. Undervisning leveres af lærere, men ABA skal udføres af terapeuter under supervision fra kvalificerede psykologer«.

Man går ud fra, at 10.000 børn i Ontario har autisme, og af disse går ca. 8.000 i offentlige skoler.

Kilder:
Daily Miner and News (Kenora, Ontario), 2. februar 2005
Guelph Mercury (Ontario, Canada), 4. februar 2005
Hamilton Spectator (Ontario, Canada), 10. februar 2005

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 20.02.2005