ONTARIO, CANADA

Efteruddannelse i adfærdsanalyse

Sidste år besluttede provinsregeringen i Ontario at afsætte CA$ 80 mio. (392 mio. DKK) til en forbedret indsats over for børn med autisme. En del af disse midler anvendes til et efteruddannelsesprogram i anvendt adfærdsanalyse. Til efteråret starter kurser ved George Brown College i Toronto, Seneca College samme sted samt Mohawk College i Hamilton.

Andrew McNamara, som er koordinator ved Autism and Behavioural Science Technology ProgramGeorge Brown College, fortæller, at efteruddannelsen kom i stand, efter at forældre til børn med autisme har presset på over for parlamentsmedlemmer.

Efteruddannelsen er normeret til et års studier, som kombinerer teori med to praktikperioder på henholdsvis 140 og 210 timer.

McNamara, som har en ph.d-grad i specialpædagogik fra University of Toronto, siger: »Vi starter med 20 studerende til efteråret, men det er planen at udvide antallet af studerende i løbet af de næste tre til fire år. Men vi må starte småt, fordi det for øjeblikket er svært at skaffe praktikpladser til flere studerende«.

For at kunne starte på uddannelsen skal man have enten en universitetsgrad eller en diplomuddannelse inden for socialt arbejde. Indholdet i uddannelsen er fælles for de tre uddannelsessteder. Det første semester vil være en introduktion til adfærdsanalyse, til autismespektrumforstyrrelser og til håndtering af udfordrende adfærd. Det andet og afsluttende semester vil koncentrere sig om specialpædagogiske metoder og om overgangen fra førskole til skole for børn med autisme. Undervisningsafgiften vil være CA$ 2.800 (13.700 DKK).

Beskæftigelsesmulighederne for de personer, der tager efteruddannelsen, er gode. Det skyldes både stigningen i antallet af børn med autisme, men også at der er en stor udskiftning blandt de fagfolk, der arbejder med anvendt adfærdsanalyse. Selv om der er gode beskæftigelsesmuligheder, så er indtjeningsmulighederne til gengæld beskedne. En instructor therapist får typisk mellem CA$ 12 og 18 i timen (59 – 88 DKK), hvis hun arbejder i et hjemmebaseret tilbud, mens lønnen i offentlige tilbud for træningsledere ligger mellem CA$ 30.000 og 40.000 om året (147.000 – 196.000 DKK).

Kilde: The Toronto Sun, 1. juni 2005

Man kan læse om uddannelsen på websitet for George Brown College og for Mohawk College

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 11.06.2005