IRLAND

Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud

I republikken Irland er der i de seneste år oprettet ikke mindre end 8 ABA-skoler, men det er ikke sket som et resultat af en langsigtet planlægning, men på privat initiativ og som regel efter en langvarig kamp for at sikre finansiering af sådanne private initiativer. Den irske stat har kun modvilligt – og som regel efter at have tabt retssager – accepteret disse private initiativer, men har tilsyneladende ingen samlede alternativer til børn med svære autistiske symptomer. I steder ender nogle børn med svære former for autisme stadig i det psykiatriske behandlingssystem, hvor de medicineres og – i følge forfærdede forældre – bliver fikseret som et led i behandlingen.

Colm og Annette O’Carolan, som er forældre til Lewis, har nægtet at acceptere en sådan løsning for deres søn. Lewis er 15 år gammel og har aldrig fået den intensive form for 1:1-undervisning, som i følge forældrene vil kunne hjælpe ham. For to år siden tog de Lewis ud af en specialskole i Beaumont i Dublin, hvor hans adfærdsproblemer blev værre og værre. Siden har de holdt ham hjemme. De frygtede, at hvis han fortsatte på specialskolen, ville hans adfærdsproblemer vokse sig så store, at eneste alternativ ville være en psykiatrisk hospitalsafdeling. I dag siger forældrene, at de hellere vil give drengen en overdosis end at han skal tilbringe de næste 50 år dopet af medicin på en psykiatrisk afdeling.

Forældrene har fra Health Service Executive og Department of Education fået forelagt adskillelige tilbud om døgnplacering af Lewis men forældrene har afvist disse forslag, fordi disse døgnpladser er superviseret af psykiatriske fagfolk, og forældrene siger, at der bliver anvendt medicinering og fiksering som et led i behandlingen. I stedet har de forsøgt at finde en døgnanbringelse, der er baseret på anvendt adfærdsanalyses, men sådanne findes ikke i Irland. Der findes ledige ABA-pladser i England, men myndighederne har ikke ville betale for en sådan døgnplads.

Senest har Health Service Executive tilbudt drengen en plads på Woodlawn, som er en integreret behandlings- og uddannelsesinstitution. Institutionen er tilknyttet Sct. Ita’s psykiatriske hospital i Portrane, og Woodlawn har i forvejen 14 unge mennesker med autisme og svære adfærdsmæssige problemer. Denne løsning er nu blevet accepteret af High Court i Dublin som i en kendelse siger, at tilbuddet er passende og lever op til statens forpligtelser.

For forældre til børn med autisme illustrerer denne sag den elendige planlægning af tilbud til børn med autisme. Efterspørgslen efter specialiserede autismepladser er vokset dramatisk i de senere år, og udbuddet har slet ikke kunnet følge med efterspørgslen, som bl.a. udspringer af en voksende erkendelse af nødvendigheden af tidlig intervention i forhold til autisme.

Men psykiatriske tilbud anvendes stadig som erstatning for de manglende undervisningstilbud til børn med autisme. Officielle tal siger, at der er ca. 470 personer med autisme, som er fejlplaceret på psykiatriske afdelinger. Selv om antallet af fejlplacerede er faldet betragteligt i de senere år, så fortsætter de lokale myndigheder med at anvende disse nødløsninger. Ifølge forældre til børn med autisme vil det tage mere end 10 år at finde alternativer til de psykiatriske pladser, hvis man fortsætter i det samme langsommelige tempo som nu.

Men forældrene til Lewis O'Carolan har ikke opgivet deres kamp. Efter dommen, som gik dem imod, overvejer de nu at flytte til en anden del af landet, hvor der er større lydhørhed over for forældres modstand imod psykiatrisk behandling af autisme. Faderen siger: »Lewis er nu 15 år gammel, og der er kun tre år til han fylder 18, og så ophører statens ansvar. Vi har trukket på eksperter fra England, Scotland og Wales, og alle er forfærdede over Lewis’ tilstand og manglen på målrettet intervention. Vi ønsker blot at han skal få en behandling, der lever op til internationale standarder. Det handler om at give ham mulighed for at udnytte sine potentialer«.

Kilde: The Irish Times, 18. juni, 2005

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Joi Bay / 04.07.2005