ONTARIO, CANADA

Protester imod venteliste

Rachael Huang er et af de mere end 700 børn, der er på venteliste til ABA-behandling i provinsen Ontario. Rachael er 3½ år gammel og har allerede været på ventelisten i mere end et år siden hun fik sin autismediagnose. Hendes forældre og mange ligestillede protesterer nu imod ventetiden på den intensive og effektive – men også dyre – behandling, der helst skal starte tidligt i barnets liv.

Forældrene til ventelistebørnene har arrangeret en demonstration i LaSalle Park i Burlington for at gøre opmærksom på regeringens svigt i forhold til børn med autisme. Demonstrationen vil bl.a. have deltagelse af parlamentsmedlemmet Cam Jackson, som er valgt i Burlington. Det er den fjerde lokale demonstration arrangeret af autismeforældre. Tidligere demonstrationer har været afholdt I Orillia, Whitby og Ottawa i løbet af sommeren.

Sidste år offentliggjordes en revisionsrapport, der afslørede alvorlige fejl og spild af penge i provinsens ABA-tilbud til børn med autisme. Rapporten viste bl.a., at mange børn står unødigt længe på ventelisten, fordi der ikke er styr på administrationen af ventelisten. Og en dom fra Ontraios højesteret bestemte tidligere år, at regeringens tilbud til børn med autisme, som stopper når de fylder seks år og bliver skolemodne, er diskriminerende. Men regeringen har ikke villet efterleve dommen og har i stedet anket den til Canadas højesteret.

Ventelisten presser flere og flere familier ud i en håbløs økonomisk situation, fordi familierne selv betaler for den dyre ABA-behandling i ventetiden. Familien Huang har måttet låne CA$ 30.000 (150.000 DKK) for at etablere et hjemmebaseret behandlingstilbud til Rachael. Behandlingen har været effektiv i den forstand, at Rachaels tidligere anfald er aftaget i styrke, efterhånden som hun har lært at kommunikere og fokusere sin opmærksomhed. Men forældrene er bange for, at pigen vil falde tilbage til tidligere tiders adfærd, når lånet er opbrugt, og de bliver tvunget til at reducere hendes behandlingstid.

Det er Bruce McIntosh fra Thornhill som har arrangeret demonstrationen. Han er selv far til en 5-årig dreng med autisme, som har været på ventelisten i 2½ år. Familien var i færd med at sælge deres villa for at kunne betale for drengens ABA-behandling, men forinden var ventetiden slut og drengen fik en plads i det offentlige ABA-tilbud. Mere end 20 timers offentligt finansieret ABA-tilbud om ugen har gjort en afgørende forskel, og nu har forældrene kræfter til at arrangere en demonstration for at hjælpe de forældre, der endnu ikke har været så heldige.

Kilde: Hamilton Spectator (Ontario, Canada), 29. august 2005

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 6.09.2005