ONTARIO, CANADA

Ventelisterne vokser

En domstolssejr for nogle forældre til børn med autisme har vist sig at ramme andre børn med autisme og deres forældre. Ontarios højesteret afgjorde i april 2005, at regeringen ikke længere lovligt kan udelukke børn fra at får et adfærdsanalytisk tilbud når de fylder 6 år – som det ellers har været praksis i Ontario – men afgørelsen betyder, at meget få børn nu forlader provinsens ABA-tilbud. Resultatet er derfor, at der er blevet betydelig færre ledige pladser til yngre børn med autisme.

Forældre til småbørn med autisme, som nu ikke kan få en ABA-plads, støtter højesterets afgørelse, men kræver, at der bliver bevilget flere penge til systemet, således at de mindste børn ikke bliver udelukket fra ABA-tilbuddet. For øjeblikket er der ca. 700 børn med autisme, som står på ventelisten til ABA-tilbuddet.

Ifølge en talskvinde for ventelisteforældrene bliver situationen værre og værre, mens regeringen har anket højesteretskendelsen til Canadas højesteret, der er den øverste domstol i Canada. Ved at anke håber provinsregeringen at kunne få fortsat ret til at kunne skønne, hvilke børn, der skal have ABA-tilbuddet.

Denne ankesag vil sandsynligvis tage op til 3 år, siger Cindy DeCarlo, som er en af ventelisteforældrene. »Forældrene har to muligheder – enten at forgælde sig eller acceptere at barnets udvikling går i stå eller tilbage« sagde Cindy DeCarlo til et møde for forældre, advokater og pressen.

Jessica Solomon, som er en anden ventelisteforældre, fortalte at hendes søn Isaac var nr. 13 på ventelisten da han blev visiteret til ABA-tilbuddet i marts 2005, men nu – mere end et halvt år senere – er han stadig nr. 13. Forældrene har samtidig fået at vide, at de ikke skal forvente at ventelisten bliver kortere i resten af 2005. Familiens Solomon betaler nu privat for Isaacs behandling – CA$ 4.000 om måneden (21.000 DKK).

»Vi investerer alle vores penge og hele vores opsparing i behandlingen. Økonomisk kan vi knapt nok holde hovedet oven vande. Hvis vi går fallit, kan det ikke være anderledes – vores dreng har brug for denne behandling«, sagde Jessica Solomon.

En anden ventelistemor – Laura McIntosh – fortalte at hendes dreng, som nu er 5, har ventet i 2,5 år. I den periode har familien næsten mistet deres hus for at få råd til at betale for behandlingen.

Sidste år genvurderede myndighederne de børn, der stod på ventelisten til ABA-behandling, og på den måde er ventelisterne i visse tilfælde blevet kortere. Forældre fortæller, at myndighederne har omvurderet en række børns behandlingsbehov, med det resultat, at færre børn bliver vurderet som egnede til den dyre og intensive ABA-behandling.

Talsmanden for børneministeriet i Ontario, James Ip, siger, at der siden 2004 er sket en 39 procents forøgelse i antallet af børn, der modtager ABA-behandling. 741 børn er nu i gang med offentlig finansieret ABA-behandling i Ontario. »På grund af højesteretsdommen vokser behovet for ABA-tilbud konstant, og det skaber økonomiske problemer. Sidste år brugte vi CA$ 10 mio. ekstra (52 mio. DKK) og det resulterede i 110 nye ABA-træningsledere«, siger James Ip.

Kilde: The Toronto Star, 20. september 2005

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 6.10.2005