IRLAND

Skoletilbud til børn med autisme lukkes

Forældre til ni børn i et ABA-tilbud for børn med autisme i Wicklow County i Irland har fået besked om, at undervisningen vil stoppe med udgangen af marts måned på grund af økonomiske problemer.

Lederen af skolen, Harry Cullen, fortalte i starten af februar forældrene til de ni børn, at skolen ikke havde fået svar fra Undervisningsministeriet på en ansøgning om midler til mere personale, som skolen havde indsendt sidste år i maj måned. Derfor, sagde han, er skolen tvunget til at stoppe sit ABA-tilbud til de ni børn per 31. marts 2006, hvis der ikke kommer yderligere midler til skolen. »Vi har i mellemtiden ydet undervisning til disse børn ud af vores egne lommer, og det har lagt et uacceptabelt stort pres på vores økonomi”«, siger han.

Talskvinde for Undervisningsministeriet, Mary Hanafin, siger imidlertid, at embedsmænd fra ministeriet for nylig har holdt et møde med repræsentanter fra skolen, og her blev der ikke orienteret om en kommende lukning af skolens ABA-tilbud. »Efter dette møde sendte vi et langt brev til Mr. Cullen, hvor vi uddybede holdninger hos det nationale råd for specialundervisning (NCSE) og i ministeriet til de emner, der blev diskuteret på mødet. Vi har endnu ikke fået noget svar på dette brev«, siger talskvinden.

I mellemtiden gennemfører forældrene et informations- og lobbyarbejde for at skaffe de økonomiske midler, der skal til for at sikre skolegangen for de ni børn. Der er 16 børn mellem 2 og 6 år i skolens pre-school ABA-program. Forældrene hævder, at denne behandlingsform har medført positive forandringer i deres børns tilstand.

Kilde: The Irish Times, 13. februar 2006

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Tina Obel Lope / 09.03.2006