IRLAND

ABA-skoletilbud fortsætter - måske

Forældrene til ni ABA-elever på St Catherine's Pre-School i Barnacoyle er forsigtigt optimistiske, efter at det ellers så sort ud for de ni børn. Som man har kunnet læse tidligere (se Skoletilbud til børn med autisme lukkes), meddelte skolen nemlig for kort tid siden, at den var nødsaget til at lukke for børnenes ABA-behandling per 1. april pga. manglende finansiering. De oprørte forældre satte gang i en omfattende kampagne for at sikre børnenes fremtid på skolen, hvor de har gået siden september 2005.

I kølvandet på en lokal protestdemonstration i forrige uge med over 100 støttedeltagere, meddelte National Council for Special Education, at der med øjeblikkelig virkning vil blive givet støtte til en ekstra klasse med tidlig indsats for børn med autisme på St Catherine's Pre-School.

Forældregruppen tør dog ikke glæde sig for tidligt. Blandt andet frygter de, at der ikke vil blive plads til alle ni børn, ligesom de heller ikke har fået klarhed over, om behandlingen vil være anvendt adfærdsanalyse, som har dokumenteret positiv effekt på børnenes akademiske og sociale færdigheder.

Trevor Dagg, far til tre-årige Robyn siger: »Jeg vil ikke hoppe af glæde, før vi har fået klarhed over, hvad vi helt præcist vil få tilbudt. Jeg er skeptisk, når jeg har med disse mennesker at gøre. De forstår slet ikke betydningen af de beslutninger, de tager. Tidligere har de f.eks. talt om at have et lærerstyret program med en støttepædagog tilknyttet, men det er slet ikke det disse børn har brug for. ABA-programmer skal skræddersyes til det enkelte barn.«

Forældrene fortæller, at deres børns adfærdsmæssige og sociale færdigheder har udviklet sig langt over forventning i den periode, de har modtaget ABA-behandling og de frygter, at børnene vil regrediere uden den rette behandling og aldrig vil blive i stand til at blive integreret i en normal skole og det omkringliggende samfund.

Trevor Dagg er overbevist om, at hans datters positive udvikling vil gå i stå og endda tilbage uden ABA-træningen: »Vi har set det bare hen over julen, hvor hun havde fri fra skolen. Hun holdt op med at gøre ting, som hun havde lært.«

ABA eller ej
Under protestdemonstrationen bad forældregruppen Undervisningsminister Mary Hanafin om at finansiere undervisningen til deres børn. Det irske undervisningsministerium støtter normalt en eklektisk tilgang til behandlingen af børn med autisme, hvor en lang række metoder kan inddrages, f.eks. TEACCH, ABA, og PECS (Picture Exchange Communication System).

Irish Autism Actions udtaler, at ABA er den eneste videnskabeligt dokumenteret effektive intervention for børn med autisme, og at dette er internationalt anerkendt: »Det er absolut afgørende, at disse børn får en særlig behandlingsindsats så tidligt som overhovedet muligt. En forsinkelse på et år vil være en katastrofe«, siger en talsmand fra IAA.

Trevor Dagg slutter: »Den professionelle behandlingsindsats har været fantastisk. At miste den efter så meget hårdt arbejde for at få en plads på skolen, vil ikke blot være altødelæggende for vores datter, men også knuse vores hjerter.«

I Irland er der for øjeblikket tolv ABA-skoler for børn med autismespektrum forstyrrelser. St. Catherines åbnede for to år siden og har for tiden 16 elever ud over de ni ABA-børn, der trues af at miste deres skoletilbud.

Kilder:
Irish Independent, 22. marts 2006
Daily Mail ( London), 22. marts 2006

St Catherine's Pre-School i Barnacoyle har webadressen http://www.stcatherines.ie/preschool.htm

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Tina Obel Lope / 06.04.2006