ONTARIO, CANADA

Domstol afviser påstand om diskrimination

Den højeste appeldomstol i den canadiske provins Ontario har fastslået, at det ikke er diskriminerende over for skolebørn med autisme, hvis den intensive form for ABA-behandling stoppes, når barnet fylder seks år. Dermed har appeldomstolen omstødt en tidligere kendelse fra en lavere retsinstans. Ministeren for Children and Youth Services siger, at dommen ikke får indflydelse på myndighedernes nuværende praksis. Siden juli 2005 har børn, der har behov for fortsat ABA-behandling, kunnet fortsætte, selv om de er fyldt seks år.

Forældre til børn med autisme i den canadiske provins Ontario har i årevis bekæmpet provinsens praksis med at stoppe den intensive ABA-behandling, når børnene fylder seks år. Efter at en domstol i foråret 2005 havde givet forældrene ret i, at provinsens praksis var ulovlig, ændrede regeringen administrationen af ordningen. Siden juli 2005 er ingen børn, der har behov for fortsat behandling, blevet tvangsudskrevet af tilbuddet. Men med appeldomstolens afgørelse i en principiel sag anlagt af 29 forældre til børn med autisme, er der på ny blevet sået tvivl om retten til behandling.

Ontarios minister for Children and Youth Services, Mary Anne Chambers, beroliger forældrene og udtaler, at det stadig er regeringens politik at yde ABA-behandling til børn med autisme der har behov for behandling – også efter de fylder seks år. Chambers siger, at domstolens afgørelse har forvirret mange forældre til børn med autisme, men dommen handler ikke om selve behandlingen, men derimod om, hvem der har myndighed til at beslutte om brugen af offentlige midler til behandling af børn med autisme: »Domstolen har afgjort, at det er regeringen, der har retten til at prioritere mellem forskellige offentlige tilbud«.

I dommen hedder det, at det aldersgrænser for autismebehandling ikke er diskrimination i henhold til den canadiske lov om grundlæggende rettigheder – Charter of Rights and Freedoms, som forbyder diskrimination på baggrund af køn, alder, etnicitet, race, religion samt handicap. I dommen står der: »Udelukkelse af nogle børn med autisme - begrundet i deres alder – fra et program, der er målrettet en anden gruppe af børn med handicap, repræsenterer ikke en fratagelse af disse børns værdighed eller nedsætter deres værdi som medlemmer af det canadiske samfund. Selv om forældrenes kamp for deres børn må aftvinge respekt og beundring, så kan Charter of Rights and Freedoms ikke garantere et bestemt resultat af denne kamp; ej heller kan staten pålægges at yde den hjælp, som er nødvendig for disse børns udvikling – uanset hvor nødvendig denne hjælp måtte være vurderet ud fra moralske eller politiske hensyn«.

Der er ca. 7000 børn med autisme i Ontarios skolesystem. Af disse modtager ca. 900 børn – de yngste - en tidlig og intensiv ABA-behandling. 600 andre børn står på ventelisten til dette behandlingstilbud.

Dommen er afslutningen på en seks år gammel sag, der startede i 2000 da 29 forældre til børn med autisme lagde sag an imod Ontario med påstand om diskrimination af børn med autisme, som er over fem år gamle. Forældrene vandt sidste år en sejr da Supreme Court i Ontario bestemte, at aldersgrænserne for ABA-behandling er diskriminerende over for skolebørn med autisme. Det er denne tidligere kendelse, som nu er omstødt med den nye dom.

Kilder:
London Free Press (Ontario), 9. juli 2006
The Brockville Recorder and Times (Ontario), 8. juli 2006
The Hamilton Spectator (Ontario, Canada), 8. juli 2006

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 11.7.2006