IRLAND

Bevillinger til ABA-tilbud forlænges

Det irske undervisningsministerium har indvilget i at forlænge eksisterede bevillinger til hjemmebaseret ABA-tilbud, selv om børnenes ABA-behandlere måske mangler formelle pædagogkvalifikationer.

I de sidste par uger har forældre til børn i hjemmebaserede ABA-tilbud ellers modtaget breve fra ministeriet, hvori det præciseres, at udbetaling af bevillinger forudsætter ansættelse af kvalificerede førskole- eller skolelærere. Disse breve har skabt uro blandt de forældre, der har ansat adfærdsanalytisk uddannede fagfolk i stedet for personer med formelle lærer- eller pædagogkvalifikationer.

En talsmand for Department of Education udtaler, at baggrunden for brevene er indberetninger om, at nogle udbydere af adfærdsanalytiske tilbud beskæftiger personale med begrænsede kvalifikationer. Men efter klager fra forældre til ABA-børn har ministeriet besluttet, at bevillingerne fortsætter uændret i det kommende skoleår, således at det bliver muligt at vurdere hver enkelt sag individuelt og senere tage stilling til, om ABA-personalet opfylder kvalifikationskravene.

Forældreorganisationen Irish Autism Action er tilfreds: »Det er meget tilfredsstillende, at vi har været i stand til at stoppe disse bekymringer. Det er en god dag for forældre til børn med autisme, og dem er der ellers ikke mange af«, siger lederen Kevin Whelan.

Undervisningsministeriet har givet bevillinger til hjemmebaserede ABA-tilbud til i alt 380 førskolebørn. Den samlede udgift er € 7 mio. per år (53 mio. DKK).

Kilde: The Irish Times, 25. august 2006

Irish Autism Action har webadressen http://www.autismireland.ie/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Joi Bay / 28.08.2006