ONTARIO, CANADA

Krav om støtte til privat hjemmebehandling

Carolyne Prasuhn er seks år gammel. Hun taler ikke, hun læser ikke og hun kan end ikke holde på en blyant. Hun kan heller ikke lege på en legeplads eller lege med sine søskende på 8 og 4. Hendes mor, Lisa, kan end ikke tage hende med på indkøb i deres hjemby, Beeton i provinsen Ontario. Det skyldes, at Carolyne har autisme i svær grad, og de andre kunder i supermarkedet vil ikke kunne forstå, når Carolyne får et nedbrud over simple ting. Fx at hun ikke må spise en is i butikken, før der er betalt for isen.

Selv om Carolyne har en autismediagnose og selv om hun opfylder kravene til intensiv adfærdsanalytisk behandling i Ontario, står hun stadig på venteliste. Det har hun gjort i indtil videre 2½ år, og hun er kun nr. 12 ud af 100 børn i Simcoe County. Carolyne er nu seks år gammel – den aldersgrænse som tidligere gjaldt i Ontario for offentlig finansieret adfærdsanalytisk behandling. Men en domstol bestemte sidste år, at denne aldersgruppe ikke er i overensstemmelse med handicappedes rettigheder, så provinsen har ophævet aldersgrænsen.

Carolyns forældre har fået besked på, at Carolyne nu skal udredes igen. Men Carolyne er allerede blevet udbredt af en af landets førende neuropædiatere, og forældrene undrer sig over, hvad myndighederne er i færd med. »Betyder det, at alle børn på ventelisten nu skal udredes igen – for tusindvis af dollars?« spørger Lisa Prasuhn. »Vil det indebære, at de nu vil ændre på kriterierne for ABA-behandling? Eller vil regeringen indføre en billigere og mindre effektiv form for behandling til skolebørn på ventelisten?«

Ontario Autism Coalition
, som er en forældrebaseret aktionsgruppe, har argumenteret for, at midlerne til ABA-behandling i stedet bør gives direkte til forældrene, fordi familierne får mere behandling for de samme penge. Når forældre organiserer hjemmebaserede behandlinger, så betaler de kun mellem CA$ 19-27 per time (99-141 DKK), men når regeringen organiserer ABA-behandling, så er timebetalingen seks gange højere – CA$ 108-126 (565–659 DKK). Alligevel bliver forældre til børn på ventelisten nægtet bevillinger til hjemmebaserede behandlinger – også selv om der er overskud på provinsens konto til autismebehandling (se Underforbrug af bevilling til autismebehandling)

Problemerne med finansiering af hjemmebehandlinger er bl.a., at de økonomiske midler skal bevilges af skoledistrikterne – og mange skoledistrikter synes at have en ideologisk betinget aversion imod ABA. I gennemsnit modtager skoledistrikterne en årlig statsstøtte på CA$ 60.000 per barn med autisme (314.000 DKK), men disse penge benyttes ikke nødvendigvis til børn med autisme. Skoledistriktet kan vælge at bruge midlerne til andre formål.

Ontario Autism Coalition
mener, at denne statsstøtte bør gå direkte til familien, som med en sådan støtte selv kan vælge leverandør af ABA-behandling.

Samtidig vokser ventelisterne. Ifølge Ontario Autism Coalition var der i 2003 – da den nuværende liberale regering trådte til – 89 børn på ventelisten. I 2006 er antallet af børn på ventelisten steget til 753. Denne stigning er sket på trods af, at den nuværende premierminister, Dalton McGuinty, da han stadig var i opposition, lovede at hans regering ville finansiere ABA-behandling til børn med autisme.

Kilde: Fort McMurray Today (Alberta), 23. september 2006

Ontario Autism Coalition er en aktionsgruppe af forælder til børn med autisme, der står på venteliste til ABA-behandling. Ontario Autism Coalition har fire mål, de arbejder for, hvoraf det første er blevet opfyldt:

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 04.10.2006