IRLAND

Uddannelseskrav til ABA-lærere

I Irland er der i denne tid en offentlig debat om kvalifikationer hos fagfolk, der arbejder med børn med autisme. Baggrunden er en rapport fra undervisningsministeriets School Inspectorate, som kritiserer landets 11 ABA-skoler for at beskæftige personer uden formelle lærerkvalifikationer. Skolerne forsvarer sig med, at deres personale i stedet har psykologuddannelser, og at specialviden om autisme er mere anvendelig end en læreruddannelse.

Af ministeriets rapport fremgår det, at de 11 ABA-skoler kun har ansat ganske få læreruddannede medarbejdere, og at endnu færre har gennemgået en efteruddannelse i specialpædagogik.

I rapporten, som er blevet fremlagt i parlamentets uddannelsesudvalg, evalueres fem forskellige autismetilbud: specialskoler for børn med lærehæmning, specialskoler for børn med autisme, specialklasser for børn med autisme i almindelige skoler, enkeltintegrerede børn med autisme samt ABA-skoler.

Rapporten konkluderer, at i fire af de fem typer skoletilbud bliver børn med autisme undervist efter de nationale undervisningsplaner, men det samme er ikke tilfældet i ABA-skolerne. ABA-skolerne kritiseres også for, at deres personale ikke har en bred viden om autismespecifikke undervisningsmetoder, men er mere snævert kvalificerede inden for ABA.

Til gengæld roser rapporten, at ABA-skolerne er gode til at håndtere adfærdsmæssige problemer hos deres elever, og at der i skolerne lægges megen vægt på forældreinvolvering.

Også i de almindelige skoler er der problemer med lærernes autismespecifikke kvalifikationer. Kun nogle få støttelærere og klasselærere har specialviden om undervisning af børn med særlige behov og endnu færre har modtaget efteruddannelse inden for autisme.

Rapporten har affødt reaktioner fra ABA-skolerne og især fra forældreorganisationen Irish Autism Action. Formanden, Cormac Rennick, har kritiseret rapporten fra undervisningsministeriets School Inspectorate. Han siger, at et krav om slavisk at følge de nationale undervisningsplaner kun giver mening for de børn, som har de kognitive evner til at følge disse planer. En del børn med autisme har ikke disse evner og er desuden præget af mange adfærdsmæssige problemer, som må håndteres og begrænses inden det giver mening at undervise efter det nationale curriculum. Af samme grund er der på ABA-skoler mere brug for personale med uddannelser i psykologi end med formelle læreruddannelser.

Cormac Rennick henviser også til en rapport fra Irish Primary Principals Network (skoleledernes  forening), som offentliggør resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 70 procent af skolelederne rapporterede, at deres lærere ikke havde autismespecifik viden og halvdelen af skolelederne meddelte, at de ikke mere ville modtage elever med autisme. Disse svar viser – ifølge Cormac Rennick – at en læreruddannelse slet ikke er tilstrækkelig til at kunne etablere velfungerende undervisning for børn med autisme. Det er desuden et stort problem, at skoler med autismespektrum-elever, slet ikke er i stand til at maksimere disse elevers læringspotentialer. I ABA-skolerne, derimod, har 99 procent af personalet en relevant bachelorgrad, og vejledere samt skoleledere har enten master- eller ph.d-grader. Til forskel fra lærere i det almindelige skolesystem, så modtager ABA-personalet supervision og intern efteruddannelse, og deres arbejde bliver løbende registreret og bedømt.

Kilder:
The Irish Times, 22. september 2006

The Irish Times, 2. oktober 2006

An Evaluation of Educational Provision for Children with Autistic Spectrum Disorders: A Report by the Inspectorate of the Department of Education and Science 2006. http://www.sess.ie/sess/Files/Autism_Report_2006.pdf

Irish Autism Action har webadressen http://www.autismireland.ie/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Bevillinger til ABA-tilbud forlænges
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Joi Bay / 09.10.2006