ONTARIO, CANADA

60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker

60 universitetsstuderende fra Ontario er i gang med masteruddannelsen i Applied Disability Studies with Specialization in the Field of Applied Behaviour Analysis (ABA) ved Brock University. Uddannelse uddanner adfærdsanalytikere primært til jobs som ABA-supervisorer; kvalifikationer, som er meget efterspurgte i provinsen Ontario.

»Der har igennem længere tid været store problemer med at rekruttere kompetente og kvalificerede fagfolk til intensive adfærdsanalytiske interventionstilbud«, fortæller Maurice Feldman, som er leder af uddannelsen. »Vi hjælper de fagfolk, som fungerer som supervisorer og konsulenter, ved at opgradere dem til en mastergrad.«

Efterspørgslen efter kompetente klinikere med speciale i anvendt adfærdsanalyse (ABA), som kan arbejde i det offentlige interventionsprogram for børn med autisme, er kraftigt stigende. Der er nu indskrevet 1000 børn med autisme i provinsens ABA-tilbud. Desuden arbejder fagfolk med speciale i anvendt adfærdsanalyse også inden for specialundervisning, børnepsykiatrien samt med børn med erhvervede hjerneskader.

Indtil nu har anvendt adfærdsanalyse været en tilgang, som er blevet praktiseret af en række forskellige fagfolk – primært specialpædagoger og talepædagoger. Men oprettelsen af den nye specialiserede masteruddannelsen vil etablere anvendt adfærdsanalyse som en selvstændig profession.

Uddannelsen starter med en introduktion til videnskabssynet og filosofien bag adfærdsanalyse. I løbet af den treårige uddannelse opnår de studerende viden og ekspertise til at kunne tilrettelægge og styre effektive ABA-interventioner.

De studerende vil desuden kunne opnå certificering som adfærdsanalytikere efter standarder, der administreres af Behaviour Analyst Certification Board (BACB). Det er planen, at provinsen med tiden selv vil certificere adfærdsanalytikere efter disse standarder.

»Myndighederne efterspørger i stigende grad certificerede adfærdsanalytikere, som har den rigtige uddannelse, som har erfaring og som har bevist deres kompetencer,« siger Feldmand. »Certificering giver de færdige kandidater en selvtillid til, at de har de nødvendige forudsætninger for at varetage deres job.«

Aliya Rahim er blandt de studerende, og i lighed med de fleste af hendes klassekammerater, har hun fuldtidsarbejde – hun er pædagog for et barn med autisme i provinsens ABA-tilbud. Men tilbuddets fleksible karakter gør det muligt for hende, at følge universitetsundervisningen en weekend om måneden.

Aliya Rahim er begejstret for uddannelsen: »På grund af uddannelsen er jeg i stand til at integrere min teoretiske og praktiske viden. Uddannelsen vil give mig mere viden om handicaps og give mig en specialistuddannelse i anvendt adfærdsanalyse.«

Undervisningen varetages af fastansatte universitetslærere, som har speciale i handicapforskning – herunder autisme, indlæringsproblemer, psykiske lidelse og anvendt adfærdsanalyse. Brock University har flere fastansatte adfærdsanalytikere end noget andet universitet i Canada.

Det første hold studerende startede på uddannelsen i anvendt adfærdsanalyse i september 2006, og næste hold optages først til efterårssemesteret 2007.

Kilde: The Toronto Sun, 29. november 2006

Masters Program in Applied Disability Studies with Specialization in the Field of Applied Behaviour Analysis (ABA) har web-adressen http://www.brocku.ca/disabilitystudies/

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 2.12.2006