ONTARIO, CANADA

Ekstrabevilling til behandling af 225 børn

Regeringen i den canadiske provins Ontario vil bruge CA$ 13 mio.(63,7 mio. DKK) for at sikre ABA-behandling til yderligere 225 børn med autisme. Men mere end 1.000 andre børn vil stadig stå på venteliste, og ventelisterne vokser stadig.

Minister for børn og unge, Anne Chambers, siger, at provinsen gør, hvad der er muligt for at sikre ABA-behandling til så mange børn som overhovedet muligt. Ekstrabevillingen betyder, at der fremover vil være mere end 1.100 børn i ABA-behandling, som per barn kan koste op til CA$ 80.000 om året (392.000 DKK). De samlede bevillinger vil være CA$ 115 mio. om året (563 mio. DKK). Ministeren indrømmer dog samtidig, at der er lang vej endnu.

»I løbet af de seneste to år har vi fordoblet bevillingerne til autismebehandling, og med den nyeste bevilling er antallet af børn i intensiv adfærdsanalytisk behandling vokset med 105 procent. Men jeg ved, at der stadig er mangler, før vi har tilbud til alle de børn og familier, der har brug for hjælp.«

Sidste år blev bevillingerne også forøget med henblik på at sikre behandling til yderligere 120 børn, men 30 af disse behandlingspladser står stadig tomme. Det skyldes mangel på personale, som er adfærdsanalytisk uddannet. Derfor forøges bevillingerne til rekruttering og uddannelse af ABA-fagfolk også.

»Hvis vi ikke havde uddannet 101 nye ABA-behandlere sidste forår ville der være 101 færre børn, som kunne have fået behandling. I år er der indskrevet 109 studerende på uddannelsen som ABA-pædagog. Derfor kan vi nu igen udvide antallet af børn i behandling.«

Men regeringens plan møder kraftig kritik fra oppositionen. Både de konservative og arbejderpartiet kritiserer, at regeringen lader ventelisterne vokse. Shelley Martel, som er sundhedsordfører for arbejderpartiet, siger: »Lad os være ærlige – de nye behandlingspladser vil end ikke kunne holde trit med væksten i ventelisten.«

I de sidste måneder af 2006 voksende ventelisten med 70 procent – fra 753 børn til mere end 1.200. Hvis man ser på ventelisten i hele den liberale regeringstid, så har væksten været på 1.300 procent – fra 89 børn i marts 2004 til mere end 1.200 nu.

Shelley Martel kritiserer også regeringen for ikke at integrere ABA-behandling i skolesystemet. »Hvis disse børn ikke får behandling, så ender de som voksne på døgninstitutioner, og udgifterne vil blive meget, meget større på sigt.«

Forældreorganisationerne Autism Ontario og Ontario Autism Coalition bifalder regeringens ekstrabevilling, men også de kritiserer, at problemerne bare bliver ved med at vokse.

»Det er gode nyheder, fordi regeringen nu erkender, at ventelisterne vokser,« siger Margaret Spoelstra, som er leder af Autism Ontario - en forældreorganisation, som har eksisteret i 32 år. Hun erkender, at problemerne med manglende behandling ikke kan løses her og nu uanset hvor mange penge, der bevilges. »Vi må være sikre på, at der kvalificeret personale, inden vi indskriver børn til behandling.«

Spoelstra siger også at ABA-fagfolk må ansættes i skolesystemerne, således at børnene ikke skal have behandling uden for skolen, bare fordi de ikke er parate til at være fuldt integrerede med klassekammeraterne.

»Sådan som situationen er nu, tvinges forældre til at vælge mellem skolegang og behandling, og det er en hård beslutning at skulle tage for forældre. Den behandling og støtte, som forældrene er vant til hjemme, findes slet ikke i skolerne,« siger hun.

Børne- og ungdomsminister Anne Chambers siger hertil, at spørgsmålet om ABA-fagfolk i skolerne må løses i Undervisningsministeriet, og at der herfra vil komme en udmelding i løbet af kort tid.

Kilde: CBS News, 18. januar 2007

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 18.01.2007