IRLAND

Konflikter mellem forældre og myndigheder

Selv om der i Irland i løbet af de senere år er oprettet ikke mindre end 14 ABA-skoler, så fortsætter konflikterne mellem forældre og myndigheder. Dagbladet The Irish Times, har givet plads til endnu en runde i denne konflikt.

Adrienne Murphy er mor til Caoimh, som har autisme. Hun fortæller om deres kamp imod myndighederne: »De seneste år har været en lang kamp for min søn. I sig selv er en diagnose for et mentalt handicap alvorlig nok, men det er værre for os som forældre, at vores børn bliver nægtet den bedst dokumenterede behandling for autisme. Det er en intensiv pædagogisk intervention, som kaldes anvendt adfærdsanalyse, ABA«

Caoimh var heldig, for han var kun 2½ år, da han blev diagnosticeret, men det hjalp ikke meget, fordi myndighederne ikke havde noget behandlingstilbud til ham. Det eneste, de kunne tilbyde, var økonomisk støtte til aflastning i hjemmet i 20 timer om ugen. Forældrene rekrutterede og oplærte ABA-hjælpetrænere og fik etableret et hjemmebaseret ABA-tilbud, men erfarede senere, at de 20 timers støtte om ugen kun gælder for børn, som er over tre år gamle. Adrienne Murphy måtte derfor opsige sit arbejde og familien måtte tage et lån på EUR 12.000 (89.000 DKK) for selv at kunne betale for Caoimhs behandling.

Familiens dagligstue blev til et 1:1-klasseværelse for Caoimh i 30 timer om ugen. Samtidig forsøgte forældrene at indskrive ham i en af de eksisterende ABA-skoler – men alle steder var ventelisterne alenlange. I stedet gik de sammen med fem andre forældre og oprettede deres egen ABA-skole – Achieve ABA – som ligger i Malahide nord for Dublin ,og som åbnede i februar 2006 med seks børn. For at finansiere skolen har hvert forældrepar investeret EUR 10.000 (75.000 DKK) og de indskyder desuden den økonomiske støtte, der modtager til aflastning i hjemmet. Det er også lykkedes skolen at indsamle en del midler fra fonde og i kraft af fundraising. Men Undervisningsministeriet har indtil videre nægtet at støtte skolen økonomisk. Det samme gælder andre nyoprettede ABA-skoler.

I al den tid Mary Hanafin har været Undervisningsminister er der ingen nye ABA-skoler, som er blevet godkendt eller som har modtaget offentlige midler. Til gengæld har ministeriet brugt millioner af Euros på at forsvare sig i retssager anlagt af forældre til børn med autisme.

Adrienne Murphy fortæller videre, at ministeriet tilsyneladende har en plan om, at børn med autisme skal integreres i almindelige skoler uden et ABA-tilbud. Regeringen har åbent erklæret, at den ikke længere vil støtte oprettelsen af ABA-skoler, men vil satse på en såkaldt ’eklektisk’ model, som indeholder vise elementer fra ABA, men som savner ethvert videnskabeligt grundlag. »Enhver, som kender til ABA, vil vide, at hvis man giver et barn med autisme ’lidt ABA’ så svarer til det at give en lille del af en faldskærm til en person, som skal springe ud af et fly,« fortæller Adrienne Murphy.

Undervisningsministeriet har svaret på denne kritik med en længere pressemeddelelse, som fortæller at regeringen har skaffet tilbud til mere end 1.500 børn med autisme. I ministeriet støtter man tidlig intervention for børn med autisme. Mens børnene er mellem to og tre år gamle kan de modtager op til 10 timers støtte i hjemmet, og når de fylder tre, stiger antallet af støttetimer til 20 om ugen.

Ministeriet anerkender også nytten af anvendt adfærdsanalyse, som man siger har været kendt og anvendt i specialskoler i mere end 25 år i Irland. Men i de senere år er der forældregrupper som har markedsført ABA som den eneste videnskabelige pædagogiske metode for børn med autisme, og som har argumenteret for en tidlig og intensiv adfærdsanalytisk intervention. Men ministeriet har gennemgået den forskning, som er blevet fremlagt af forældreforeningen Irish Autism Action, og det er tydeligt, at der ikke findes forskningsmæssig dokumentation for, at ABA kan danne grundlag for et nationalt tilbud til børn med autisme. Det er vigtigere, at sådanne tilbud tilpasses de enkelte børn snarere end at børnene tilpasses en bestemt interventionsform.

Ministeriet mener derfor, at børn med autisme bør placeres i skoler, hvor der tilbydes individuelle undervisningsplaner tilpasset det enkelte barn, hvor der er uddannede lærere og lærere med efteruddannelse i specialpædagogik, hvor man følger de nationale undervisningsplaner og hvor man – hvis det er muligt – integrerer børn med autisme i det normale skolesystem. Sådanne mål opnås bedst, hvis man på grundskoler opretter autismeenheder og hertil knytter autismespecialister.

Hertil har forældreorganisationen Irish Autism Action svaret, at man allerede i 2005 afleverede en gennemgang af den forskningsmæssige dokumentation, hvor man sammenligner ABA med eklektiske tilgange. Men ministeriet har aldrig reageret på denne dokumentation og har aldrig selv fremlagt videnskabelige argumenter for deres eklektiske model. Irish Autism Action arbejder derfor fortsat for, at alle børn med autisme i Irland skal tilbydes ABA-behandling i en tidlig alder.

Kilder: The Irish Times, 6. januar 2007
The Irish Times, 3. januar 2007

Irish Autism Action har web-adressen http://www.autismireland.ie/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Den fjortende ABA-skole
Pop- og tv-stjerne advokerer for ABA
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Bevillinger til ABA-tilbud forlænges
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Joi Bay / 22.01.2007