ONTARIO, CANADA

Ontario pålægger skoler at indføre ABA

Regeringen i den canadiske provins Ontario udsender nu et direktiv, der vil sikre adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme. Undervisningsminister Kathleen Wynne siger, at indtil nu har forældre til børn med autisme været tvunget til at vælge mellem skolegang og hjemmebaseret ABA-behandling. Men fra september 2007 skal alle skoledistrikter yde adfærdsanalytisk undervisning i deres skoler.

»Regeringen vil tage initiativer til at sikre, at denne beslutning kan gennemføres og vil sørge for støtte til skoledistrikterne,« siger Kathleen Wynne, som samtidig indrømmer, at prisen for det nye initiativ er ukendt. »Der er mange skoledistrikter, som allerede har dette tilbud til børn med autisme, men nu skal alle med.«

»Selv efter september 2007 vil der stadig være mangler i tilbuddene til skolebørn med autisme. Jeg kan ikke garantere, at beslutningen gennemføres til tiden i alle 5000 skoler, men det er målet, at vi skal have en fælles standard og at ABA kan ydes over hele provinsen – så snart som muligt.«

Regeringens beslutning kommer som svar på en nylig rapport udgivet af et panel, som er kommet med 34 anbefalinger om tilbud til skolebørn med autisme. Rapporten er udgivet af Autism Spectrum Disorders Reference Group og hedder Making a Difference for Students with Autism Spectrum Disorders in Ontario Schools - From Evidence to Action.

Autism Spectrum Disorders Reference Group blev nedsat i september 2006 som et samarbejde mellem Undervisnings- og Børneministerierne. Gruppen består af 14 personer: forældre, forskere, skolefolk og andre eksperter. Gruppen har afholdt seks møder og udsendte deres rapport den 12. 2.2007. Forkvinde for gruppen er Lynn Ziraldo, som er mor til en teenager med autisme.

Forældre til børn med autisme er begejstrede for de nye meldinger om at 23 af de 34 anbefalinger nu bliver gennemført. »At få ABA-behandling i alle skoler vil være en fantastisk udvikling, men det er lige så vigtigt at regeringen forpligter sig til at gennemføre de øvrige anbefalinger,« siger Karyn Dumble fra Autism Ontario.

Der er ca. 7.000 skolebørn med autisme i Ontario.

De andre regeringsinitiativer omfatter følgende:

Kilder:
Daily Miner and News, 26.2.2007
Canada NewsWire, 23.2.2007

Rapporten Making a Difference for Students with Autism Spectrum Disorders in Ontario Schools - From Evidence to Action kan downloades fra Ontarios undervisningsministerium (pdf-fil)

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 06.03.2007