IRLAND

Ny sammenligning af ABA og eklektisk behandling

En ny undersøgelse, som præsenteres i Dublin i denne uge, viser at anvendt adfærdsanalyse (ABA) er den bedste behandling til børn med autisme. Undersøgelsen er gennemført af professor Bob Remington fra Department of Psychology ved University of Southanmpton i England. I undersøgelsen sammenlignes effekter af ABA-behandling med en eklektisk behandling.

Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres først i et videnskabeligt tidsskrift senere på året. Resultaterne bekræfter tidligere amerikanske og norske undersøgelser, som klart har vist, at børn, der modtager ABA-intervention klarer sig markant bedre end børn, der har modtager en eklektisk behandling.

I løbet af denne uge fremlægges forskningsresultaterne på The first annual conference of the Psychological Society of Ireland's division of behaviour analysis , som afholdes på Trinity College i Dublin. Konferencen vil bidrage til den standende debat i Irland, hvor Undervisningsministeriet foretrækker et eklektisk tilbud til børn med autisme, mens forlædreorganisationer argumenterer for, at ABA-behandling skal tilbydes alle børn inden for det autistiske spektrum.

Professor Remington siger om sin undersøgelse: »Vi har haft to grupper af børn med autisme i alderen mellem 2,5 og 3,5 år. De modtog behandling i 2 år. Den ene gruppe – 23 børn – modtog tidlig og intensiv ABA-behandling, mens den anden gruppe på 21 børn modtog en eklektisk behandling.«

»Inden behandlingen blev sat i gang, målte vi børnenes intelligens, deres selvhjælpsfærdigheder, sprogudvikling og kommunikative færdigheder – fx evnen til at etablere øjenkontakt, at pege og dele opmærksomhed. I udgangspunktet var de to grupper af børn ens. Efter to års behandling fandt vi signifikante forskelle mellem grupperne.«

»ABA-behandlingen resulterede i signifikante forbedringer i børnenes IQ. Den gruppe af børn, der modtog ABA-behandling, forøgede efter to år deres IQ med 15 point, hvilket er en stor forskel, når man tænker på, at 100 er det normale gennemsnit. Grundlæggende blev ABA-børnene mere kvikke og mere veltilpassede med hensyn til selvhjælpsfærdigheder end den eklektiske gruppe af børn. Der var desuden en betydelig forskel i gruppernes sprogudvikling,« fortæller professor Remington.

Problemadfærd – fx at bide, skubbe, ødelægge, raserianfald – og selvskadende adfærd er et særligt problem for børn med autisme og deres familier.

Om disse problemer siger professor Remington: »Disse adfærdsformer har ofte et kommunikativt formål, men de fleste mennesker reagerer på udfordrende adfærd uden forståelse for funktionen, hvilken kan gøre det vanskeligt at håndtere problemadfærd når børnene bliver ældre.«

»For at eliminere problemadfærden må man vide, hvilken funktion adfærden har. Forsøger barnet at tiltrække sig opmærksomhed? Er det et forsøg på at undgå krav eller er adfærden en form for selvstimulering? ABA har nogle meget effektive midler imod problemadfærd, men hovedpointen er, at ABA lærer barnet nogle mere hensigtsmæssige måder at udtrykke sig på og at forholde sig til andre mennesker på. Metoden er baseret på en individuel udredning af hvert enkelt barns adfærd, således at programmerne kan tilpasses det enkelte barns styrke og svagheder.«

»Det er en dyr behandlingsform, men pengene er givet godt ud og kommer ind igen i form af besparelser senere i barnets liv. De store udgifter ligger i barndommen, mens besparelserne ligger i de senere sociale udgifter.«

Dr. Geraldine Leader, som er forkvinde for afdeling for adfærdsanalyse i Psychological Society of Ireland og lektor ved Department of Psychology ved National University of Ireland i Galway, vil på konferencen tale om regeringens politik omkring autismebehandling.

»Der er i Irland et enormt behov for ABA-behandling til børn med autisme,« siger hun. »Regeringens politik retter sig imod at åbne eklektiske behandlinger over hele landet. Det sker, selv om der er meget lidt eller måske slet ingen videnskabelig dokumentation, der understøtter den eklektiske model.«

»Der er i hundredvis af børn med autisme, som har behov for ABA-intervention her og nu. Når Undervisningsministeriet bevidst fravælger ABA og tilvælger eklektiske tilbud, så ignorer de forældrenes ønsker og de empiriske resultater fra international forskning.«

Kilde: The Irish Times, 20. marts 2007

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Pengegave til ABA-skole
Konflikter mellem forældre og myndigheder
Den fjortende ABA-skole
Pop- og tv-stjerne advokerer for ABA
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Bevillinger til ABA-tilbud forlænges
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Redaktionen / 23.03.2007