ONTARIO, CANADA

Højesteret afviser at behandle appelsag

Canadas Højesteret har bestemt, at forældre til skolebørn med autisme fra Ontario ikke kan føre en appelsag for domstolen. Familierne, der kræver offentlig finansiering af ABA-behandling til deres skolebørn, vandt over provinsen i den første retsinstans, men tabte appelsagen i Ontario Court of Appeal. Forældrene ansøgte herefter om at få sagen anket til Canadas Højesteret, men denne ansøgning er nu afvist, og sagen er dermed endeligt afgjort til provinsens fordel.

Susan Fentie, som er en af 29 sagsøgere, udtaler, at det er en trist dag for alle forældre til børn med autisme. Susan er mor til den 11-årig Ketih og den 13-årige Kyle – begge har autisme. Det er utroligt dyrt for familien selv at betale for ABA-behandling til begge drenge. Prisen er mindst CA$ 35.000 (172.000 DKK) per barn om året.

»Vi har kæmpet denne sag i to et halvt år,« fortæller Susan. »Prøv at tænke dig, at din søn har cancer og for at redde ham, skal han have medicin. Men medicinen er ubetalelig dyr, og du kan ikke betale prisen.«

Det offentlige ABA-tilbud i provinsen Ontario var tidligere forbeholdt børn under seks år gamle, men den liberale regeringen ændrede dette i juli 2005. Der er for øjeblikket 1.100 børn, der modtager ABA-behandling – det er dobbelt så mange som i 2004 – og ventelisten er blevet reduceret med tre fjerdedele.

Men forældreforeningen Ontario Autism Coalition siger, at der stadig er 1.200 børn på ventelisten, og de ønsker at ABA-behandling bliver integreret i skolernes undervisning.

Som det er praksis i Højesteret, var domstolens afgørelse om afvise sagen ikke ledsaget af en begrundelse. Men sagen ligner en tidligere sag, der allerede er afgjort i Højesteret – nemlig sagen Auton v. British Columbia, som blev afgjort i november 2004. En gruppe af forældre fra British Columbia ville også have rettens ord for, at det offentlige skulle finansiere ABA-behandling til deres børn, men Højesteret afviste kravet med, at behandlingsmæssige prioriteringer er et politisk – og ikke et retligt – spørgsmål. Man gætter på, at det er denne tidligere dom i Højesteret, som er baggrunden for at den nye appelsag er blevet afvist.

Kilde: London Free Press (Ontario), 13. april 2007

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 27.04.2007