USA

4.000 til ABA-konference i pinsen

Mere end 4.000 adfærdsanalytikere, forskere, studerende og lægfolk er i pinsen samlet til den 33. ABA-konference, der hvert år arrangeres af Association for Behavior Analysis International. Stedet er i år San Diego i det sydlige Californien. Der er deltagere fra 24 forskellige lande – inklusiv Danmark – men hovedparten kommer fra Nordamerika.

Konferencen er et kæmpe adfærdsanalytisk supermarked, hvor man som deltager må vælge mellem det enorme udbud af viden om ABA. Der bliver fremlagt 266 videnskabelige undersøgelser (såkaldte ”papers”), 730 posters og der bliver afholdt 102 workshops, 219 symposier, 41 paneldiskussioner, 50 faglige møder og der bliver givet 44 forelæsninger. Alt sammen i løbet af 4 dage. I alt bidrager mere end 3.000 forskere, studerende og praktikere med fagligt input.

Set fra dansk perspektiv er især de mange workshops og poster-sessionerne interessante. Workshops er halvdags kurser i anvendelse af nye eller særlige adfærdsanalytiske teknikker. Her har man mulighed for at blive opdateret om den nyeste metodiske udvikling på en praksisnær måde, hvor deltagerne aktivt involveres og bliver sat til at gennemtænke og diskutere faktiske cases. Workshops giver mulighed for at man efterfølgende kan praktisere de lærte teknikker. I år har der været bl.a. været workshops med Andy Bondy (ophavsmand til PECS og Pyramid Approach), Mark Sundberg (frontfigur i Applied Verbal Behavior), Laura Schreibman (Pivotal Response Training), Glen Sallows (leder af Young Autism Project i Wisconsin) samt Ivar Lovaas (ABA-pioner og leder af Young Autism Project).

Poster-sessioner er udstillinger, hvor studerende fremlægger resultater af deres forskning i en skriftlig og grafisk form. Det drejer sig om både master- og ph.d.-studerende. Der findes adfærdsanalytiske universitetsuddannelser på mere end 100 forskellige universiteter og disse studerende skal i løbet af deres uddannelse gennemføre kliniske undersøgelser og fremlægge disse – fx på den årlige ABA-konference. I år er der mere end 700 posters, som hver for sig præsenterer resultater fra kliniske forsøg, hvor de studerende som et led i deres praktikforløb har gennemført nye og uprøvede metoder til ind- eller aflæring.

ABA-konferencen handler ikke kun om autismebehandling. Autisme er det største enkeltområde, men andre betydningsfulde praksisområder er mental retardering, psykiatri, specifikke indlæringsvanskeligheder, adfærdsmæssige problemer i skole, misbrug samt problemer i organisationer – organizational behavior management – hvor man ikke behandler enkelte personer, men ændrer organisationers kollektive struktur og adfærd.

Når den årlige ABA-konference hvert år kan tiltrække så mange deltagere, så skyldes det bl.a. at konferencen giver mulighed for at forny og opretholde certificering for adfærdsanalytikere. Når en adfærdsanalytiker er blevet certificeret som enten Board Certified Behavior Analyst (BCBA) eller
Board Certified Associate Behavior Analyst (BCABA), så gælder en sådan certificering kun i 2 år, hvorefter den skal fornys. Det gør man ved bl.a. at dokumentere deltagelse i relevant efteruddannelse. Mange af de faglige arrangementer, som finder sted på ABA-konferencen, er godkendt som efteruddannelse og ved at deltage i konferencen kan man altså opfylde en del af efteruddannelseskravet. Også psykologer, der er autoriseret af American Psychological Association, kan på konferencen opfylde deres forpligtelse til deltagelse i faglig efteruddannelse.

Sideløbende med konferencen er der arrangeret tre vigtige supplerende tilbud: en udstilling, en boghandel og en jobbørs. Udstillingen omfatter i år 98 forskellige stande. Det er private supervisionscentre, ABA-skoler, universiteter samt producenter eller forhandlere af behandlings- og undervisningsmaterialer, der præsenterer deres produkter. Boghandlen sælger mere end 1.000 forskellige bøger om anvendt adfærdsanalyse, og jobbørsen er stedet, hvor supervisionscentre og universiteter finder nye ansatte. Op til konferencen bliver ledige stillinger annonceret. Studerende, som bliver færdige med deres uddannelse til sommer, eller adfærdsanalytikere, som ønsker at skifte job, reflekterer på disse jobannoncer, og på selve konferencen afholdes jobsamtalerne. På den måde kan jobsøgere og arbejdsgivere mødes uden at jobsøgerne behøver at rejse over lange afstande når de søger job flere steder i Nordamerika.

Læs om konferencen på Association for Behavior Analysis Internationals website: www.abainternational.org/convention

Joi bay /28.05.2007