WALES

Behandlingsresultater vækker opsigt

Forrige uges offentliggørelse af meget gunstige resultater af ABA-behandling i Southampton i Wales (se Research Autism udgiver positiv rapport om ABA) har givet genlyd i den engelske presse. Alle de førende engelske aviser har omtalt resultaterne, og flere aviser har brugt forskningsresultaterne som udgangspunkt for deres egne historier om ABA-behandling. En af disse aviser er Daily Telegraph.

Resultaterne fra den walisiske undersøgelse, der viser at mange børn med autisme kan forøge deres intelligenskvotient betragteligt efter tidlig og intensiv ABA-behandling, bliver budt velkommen af britiske forældre, der ofte selv betaler op til UK£ 30.000 (328.000 DKK) om året for ABA-behandling til deres barn med autisme.

En af disse forældre er Alison Pittam fra det sydlige London. Hun er mor til Rufus, som er i hjemmebaseret ABA-behandling. Hun siger, at mange forældre til børn med autisme må optage nye lån i deres hus eller sælge deres bil for at kunne betale for hjemmebehandlingen.

Alison Pittam siger: »Rufus har tidligere gået deltids i en vuggestue, men han kunne lige så godt have tilbragt den tid i sin seng – det havde ingen indflydelse på hans udvikling«. Hun blev først opmærksom på anvendt adfærdsanalyse da Rufus var 3,5 år gammel. Hun og hendes mand Julian har til gengæld været heldige, fordi det lokale skoledistrikt – Lambeth Education Authority – har betalt regningen for det hjemmebaserede ABA-program.

Nu går Rufus i grundskolen, og han er velfungerende – han snakker, taler i telefon med sine bedsteforældre, forhandler med andre børn og deler deres interesser, fortæller Mrs Pittam.

Forældre til børn med autisme argumenterer med, at selv om korttidsudgifterne til ABA-behandling for de lokale skoledistrikter er høje, så bør det ses i lyset af, at disse børn ikke vil få brug for døgninstitutioner eller intensiv psykiatrisk behandling på lang sigt.

Også The Guardian har behandlet de nye forskningsresultater, som fortæller at et tidligt og intensivt ABA-program omfatter 25 timers oplæring om ugen. Forældre bliver efteruddannet og samarbejder med specialister. Behandlingen starter når barnet er ca. 2,5 år gammelt og varer i 2 år.

Resultaterne viser at ¾ af de 23 børn, der modtog ABA-behandling efterfølgende kunne starte i almindelige skoler, sammenlignet med kun ½ af børn i kontrolgruppen, som modtog traditionel behandling. Undersøgelsen omfatter også børnenes forældre, som er blevet spurgt til deres stress og belastninger. Det viste sig, at forældrene til ABA-børnene ikke var mere stressede end forældre i kontrolgruppen.

Professor Remington, som har forestået undersøgelsen, siger at 25 timers behandling om ugen i hjemmet er en stor opgave for børn og forældre. Men de fleste forældre klarede det uden problemer.

ABA-behandling blev udviklet for mere end 20 år siden i USA, og undersøgelser herfra har også vist gode resultater. Men behandlingen er i UK kun tilgængelig i nogle dele af landet. Nogle lokale myndigheder tøver med at betale de UK£ 20-30.000, som det koster per barn per år (220 – 330.000 DKK). Men effektiv tidlig intervention kan på sigt reducere de livslange omkostninger for en person med autisme. Disse skønnes at være UK£ 2,9 mio. (32 mio. DKK).

Ved præsentationen af de nye forskningsresultater talte arbejdsminister John Hutton. Han sagde, at de samlede årlige omkostninger til personer med autisme i Storbritannien skønnes at være UK£ 5 mia. (54,7 mia. DKK). Folk med autisme er ofte ude af stand til at arbejde, og derfor er der brug for mere forskning i stil med undersøgelsen fra Southampton.

The Times fortæller historien om Simon Balazs, som tidligere har fået ABA-behandling. Simon bor med sine forældre i Camden i det nordlige London, og hans forældre betalte selv for ABA-behandlingen, indtil de lokale myndigheder bevilgede støtte til drengens program, som nu er afsluttet.

»Vi hyrede vores egne behandlere og etablerede et team af trænere, som arbejdede ca. 40 timer om ugen med Simon. Jeg kan uden overdrivelse sige, at alle Simons nuværende færdigheder er blevet etableret i ABA-programmet. Det hjælper ham i skolen, det hjælper ham socialt og det hjælper ham til at kunne passe på sig selv,« siger Simons far, Tony.

Simon udviklede sig normalt indtil han blev 2 år. På det tidspunkt mistede han sine sproglige færdigheder i løbet af bare fire måneder. Forældrene valgte anvendt adfærdsanalyse fordi det virkede logisk. Faderen fortæller: »ABA-programmet er baseret på målrettede og målbare opgaver snarere end tågesnak, og vi blev ikke lovet helbredelse.«

Tony Balazs opgav midlertidigt sit job som IT-konsulent for at kunne lede sin søns ABA-program. Han siger nu, at de lokale myndigheder kan levere behandlingen billigere end når forældrene selv skal organisere tilbuddet. Men i stedet for at bruge pengene på behandling vil mange lokale myndigheder i stedet bekæmpe forældrenes ønsker om ABA-behandling i dyre retssager. Når de på den måde bliver tvunget til at betale, så betaler de ofte kun dele af udgiften og de interesserer sig ikke for behandlingens resultater.

Kilder:
The Daily Telegraph, 26. april 2007
The Guardian, 26. april 2007
The Times, 26. april 2007

Tidligere artikler om ABA-behandling i Wales:
Research Autism udgiver positiv rapport om ABA
Forældres stress påvirker børnenes udvikling
Forældre starter ABA-skole
Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis

Redaktionen /07.05.2007