ONTARIO, CANADA

1.400 fagfolk efteruddannes i ABA

Regeringen i den canadiske provins Ontario har tidligere besluttet at alle skoler fremover skal tilbyde ABA-behandling til børn med autisme (se artiklen Ontario pålægger skoler at indføre ABA). Nu har regeringen fremlagt konkrete planer for, hvordan denne plan skal gennemføres. Planen betyder bl.a. at 1.400 skolefolk skal efteruddannes inden for ABA.

Undervisningsminister Kathleen Wynne siger: »Alle elever med autisme fortjener adgang til denne altafgørende pædagogiske metode som kan forbedre deres evne til at fokusere og styrke deres kommunikation med andre elever I klassen. Vi igangsætter nu vores plan for at sikre at elever med autisme kan få den bedst mulige undervisning.«

Undervisningsministeriet har udsendt direktiv til alle skolebestyrelser om, at der fremover skal tilbydes ABA-programmer til de elever, der har brug for denne form for undervisning. Dette direktiv er et resultat af de anbefalinger, som en ekspertgruppe tidligere på året udsendte. Making a Difference for Students with Autism Spectrum Disorders in Ontario Schools: From Evidence to Action, hedder rapporten.

I første omgang skal 6-8 fagfolk – herunder skoleledere, lærere, støttelærere og pædagogiske konsulenter - fra hvert skoledistrikt på skolebænken I løbet af de næste to måneder for at lære om ABA-baseret undervisning. Efterfølgende skal teams fra hver skole på tilsvarende ABA-efteruddannelse.

Efteruddannelsen finansieres dels af en bevilling på CA$ 1 mio. (5,2 mio. DKK). Desuden har regeringen bevilget CA$ 2,75 mio. (14,3 mio. DKK) til ABA-centeret Geneva Centre for Autism. »Vi er taknemmelige over regeringens støtte, således at vi kan styrke vores adfærdsanalytiske efteruddannelse til skolefolk I efteråret,« siger Margaret Whelan, som er leder af centeret. »Denne investering vil give flere skolefolk mulighed for at få succes med undervisning af børn med autisme.«

Man regner med at op til 1.400 fagfolk skal efteruddannes.

»Jeg er meget tilfreds med, at regeringen handler på hurtigt som en reaktion på ekspertgruppens rapport,« siger Lynn Ziraldo, som var forkvinde for ekspertgruppen. »Regeringen har vist vilje til at hjælpe alle børn med autisme.«


Kilde: Canada NewsWire, 17. maj 2007

Geneva Centre for Autism har webadressen http://www.autism.net/index.php
Rapporten Making a Difference for Students with Autism Spectrum Disorders in Ontario Schools - From Evidence to Action kan downloades fra Ontarios undervisningsministerium (pdf-fil)

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 28.06.2007