IRLAND

Dagblad støtter ABA-forældrene

Irlands største dagblad, Irish Independent, har på lederplads skrevet om ABA-behandling til børn med autisme, og har her støttet forældrenes ønske om ABA. Irish Independents oplag er ca. 165.000 om dagen og bladet bliver hver dag læst af mere end ½ mio. mennesker.

I lederen hedder det:

»En tragisk konflikt mellem undervisningsministeriet og forældre til børn med autisme har udviklet sig til det, som en dommer tidligere har beskrevet som en nedslående saga.

Denne karakteristik er nu seks år gammel. Den blev fremsat, da der blev afsagt kendelse i den sag, som Kathy Sinnott førte for at sikre ret til undervisning til hendes autistiske søn Jamie. En sag, som hun tabte. Siden er der blevet ført fire tilsvarende retssager og et dusin står på venteliste i retssystemet. Disse sager koster millioner og har ødelagt livet for forældre, som er tvunget til at kæmpe imod staten for at skaffe den bedste behandling til deres ulykkelige børn.

Forældrene og ministeriet er uenige om en metode, som kaldes anvendt adfærdsanalyse. For forældre til børn med autisme er ABA en hellig gral. Det finder det svært at forstå, at det forudsætter en forklaring. (…) Forældre mener, at denne metode er langt den bedste behandling, og denne opfattelse støttes af mange eksperter; ikke mindst et medlem af den arbejdsgruppe som har rådgivet undervisningsministeriet om autisme. Hun beskriver ABA som overlegen i forhold til andre tilgange.

Ministeriet afviser udelukkende at bruge ABA og foretrækker i stedet en kombination af metoder. Men forældrene går til domstolene i et forsøg på at tvinge staten til tilbud, som de mener, er altafgørende. Men domstolene har ikke autoritet til at pålægge staten, hvordan skattepengene skal anvendes. Men hvis konflikten handler om penge, så burde regeringen medtænke økonomiske fakta.

Retssagerne er dyre. Den sag, som lige er blevet endeligt afgjort, har kostet omkring 5 mio. € (37 mio. DKK) og 68 retsdage. Tilbud til voksne med autisme koster mere end 3 mio. € (22 mio. DKK), og der er omfattende bevis for, at ABA til småbørn med autisme kan forhindre disse høje udgifter til voksne.

Forældre kan aldrig matche statens ressourcer i retssager. De betaler en for høj pris for det, de opfatter som en grundlæggende menneskerettighed.«

Kilde: Irish Independent, 17. maj 2007

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Forbud imod radioreklame for ABA
Kritik af irsk autismepolitik
Demonstration til fordel for anvendt adfærdsanalyse
Forældre taber retssag
Ny sammenligning af ABA og eklektisk behandling
Pengegave til ABA-skole
Konflikter mellem forældre og myndigheder
Den fjortende ABA-skole
Pop- og tv-stjerne advokerer for ABA
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Bevillinger til ABA-tilbud forlænges
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Redaktionen / 25.06.2007