ONTARIO, CANADA

Autismebehandling bliver emne i valgkamp

Flere canadiske dagblade forudser, at spørgsmålet om tidlig og intensiv autismebehandling kommer til at stå centralt i den kommende valgkamp i provinsen Ontario, der går til valg den 10. oktober i år.

Den liberale regering under ledelse af premierminister Dalton McGuinty har været under stærk kritik fra forældre til børn med autisme. De er utilfredse med lange ventelister til den tidlige adfærdsanalytiske behandling for autisme. McGuinty og hans ministre har forsvaret regeringens autismepolitik og fremhæver, at aldersgrænsen på 6 år er blevet fjernet, og at 1200 børn med autisme nu er i ABA-behandling. Men 900 andre står stadig på ventelisten og mange skoler har stadig ikke forudsætninger for at levere denne behandling.

Det konservative oppositionsparti har for nylig lovet at ville bruge CA$ 75 mio. (387 mio. DKK) på at forbedre forældres valgmuligheder med hensyn til autismebehandling. Det det tredje store parti – New Democratic Party (NDP) – har stadig ikke afsløret dets planer på autismeområdet, men har været forrest i kritikken af regeringens nuværende autismepolitik.

Valgkampen starter først officielt den 10. september, men forældreorganisationer har allerede nu annonceret, at de vil sørge for, at autismepolitik bliver et centralt emne. Det liberale parti, som har regeringsmagten, kan forvente at alle deres valgmøder bliver præget af rasende forældre til børn med autisme.

Taline Sagharian, som er mor til en 10-årig med autisme, fortæller, at en ny organisering af ABA-forældre vil spille en meget dominerende rolle i valgkampen og vil sørge for at bringe emnet op på alle valgmøder.

»Vi er indtil videre en lille gruppe af ABA-familier, men vi bliver flere og flere,« siger hun. »Det bliver en helt ny slags valgkamp.«

Indtil videre har valgkampsgruppen blandt ABA-forældrene ikke fået et navn, og de diskuterer stadig forskellige aktionsformer. De vil især fokusere på tilbud om tidlig og intensiv adfærdsanalytisk intervention: de lange ventelister, misforholdet mellem den økonomiske støtte og de reelle udgifter samt fraværet af ABA-behandling i skolesystemet.

Kilder:
The Toronto Sun, 14. juli 2007
Global Insight, 16. juli 2007

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 24.07.2007