ONTARIO, CANADA

ABA-retssag har kostet skatteyderne millioner

Regeringen i den canadiske provins Ontario har længe nægtet at offentliggøre omkostningerne ved at føre retssager imod forældre til børn med autisme, men en domstol har nu fremtvunget en offentliggørelse. CA$ 2.4 mio. har en af retssagerne kostet (12,3 mio. DKK). Det svarer til 48 børns ABA-behandling i et år, og den høje pris forarger forældre til børn med autisme.

Den dyre retssag startede tilbage i 1999, hvor 35 familier lagde sag an imod den daværende konservative regering, fordi børn over seks år gamle blev udelukket fra at modtage ABA-behandling. Da de liberale overtog regeringsmagten, valgte de – på trods af valgløfter om det modsatte – at fortsætte både udelukkelsen af skolebørn fra ABA-behandling og den igangværende retssag. I 2005 gav Ontarios højesteret forældrene medhold, men regeringen ankede til den føderale højesteret, som omstødte kendelsen. Selv om regeringen således endte med at få sin praksis godkendt af domstolene, så blev den alligevel presset politisk til at udvide ABA-behandlingen, således at den i dag også omfatter skolebørn. Senest har regeringen besluttet, at alle skoledistrikter i Ontario skal kvalificeres til at tilbyde ABA-behandling til skolebørn.

I 2004 stillede parlamentsmedlem for New Democratic Party et spørgsmål om udgifterne til den langvarige retssag, men regeringen nægtede at udlevere disse oplysninger indtil nu, hvor en domstol har besluttet at oplysningerne ikke kan hemmeligholdes. Regeringens advokat – Michael Bryant – oplyser, at udgifterne beløber sig til CA$ 2,4 mio. hvoraf de 1,8 mio. (9.2 mio. DKK) er gået til advokathonorarer.

Repræsentanter for ABA-forældre i Ontario er forargede og rasende over de mange penge, som regeringen har brugt til at bekæmpe dem ved domstolene.

»Det er utroligt forargeligt,« siger Andrew Kavchak, der er far til en 6-årig med autisme. »Det er faktisk kvalmende, at regeringen hellere vil bruge millioner på at bekæmpe os forældre i stedet for at bruge pengene til behandling.«

Lige som mange andre forældre har familien Kavchak været tvunget til selv at betale for deres drengs behandling. »Vi har selv betalt CA$ 40.000 til behandling. Vi ventede et helt år inden det offentlige system kunne tilbyde en udredning.« Nu betaler det offentlige for at en ABA-supervisor hver sjette uge kommer flyvende fra Boston for at supervisere behandlingen.

En anden forældre, Len Kahn, er ikke så forarget over beløbets størrelse, men mere over manglen på fremtidsplanlægning og det enorme tidsspilde, som de mange børn med autisme har været udsat for, mens sagen har kørt ved domstolene. Len Kahn var en af de 35 forældre, som oprindelig lagde sag en imod regeringen i Ontario.

Han siger: »Når regeringen har brugt CA$ 2,4 mio., så har forældrenes udgifter været tilsvarende. Regeringen burde fra starten have givet penge til behandling i stedet for til advokater. Men de har hellere villet bekæmpe ABA-forældrene. På lang sigt kommer det til at svie til regeringen. Autisme forsvinder ikke, og med tiden ville disse børn - når de bliver myndige - blive samfundets ansvar, og koste betydelig mere end den tidlige, intensive behandling.«

Len Kahns søn, Jacob, er nu 12 år gammel, og han har aldrig fået del i provinsens ABA-tilbud. For 2 år siden var han nummer 1.315 på ventelisten – nu er han nummer 1.112.

Shelley Martel, som er parlamentsmedlem for New Democratic Party, og som har sørget for, at advokathonorarerne er blevet offentliggjort, siger: »For mig er det et spørgsmål om troværdighed. Under den seneste valgkamp lovede den nuværende premierminister at diskriminationen af børn med autisme over seks år skulle stoppe. Hvis han havde holdt sit løfte, ville retssagen have været overflødig. Men i stedet har han brugt skatteydernes penge til at fortsætte kampen imod forældrene. Jeg syntes, det var vigtigt at få afklaret hvor mange penge det har kostet os, at han brød sit valgløfte til ABA-forældrene. 2,4 mio. er et utrolig beløb.«

 Kilder:
24 Hours (Toronto, Canada), 19. juli 2007
Guelph Mercury ( Ontario, Canada), 19. juli 2007

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 29.07.2007