IRLAND

Skole åbner efter 2 års ventetid

Det er nu mere end to år siden at den planlagte ABA-skole i byen Waterford i Irland blev godkendt som specialskole for børn med autisme. Skolen er endnu ikke blevet realiseret, men nu lysner det. Initiativgruppen, som består af forældre til børn med autisme, har fundet egnede – men midlertidige – lokaler.

Skolen vil i starten kun have plads til seks elever, men vil senere udvide til 12. Skolen skal drives efter CABAS-principperne og bliver en del af skolesamarbejdet CABAS. CABAS er en forkortelse for Comprehensive Application of Behavioural Analysis to Schooling, og er en organisationsform som er udviklet af adfærdsanalytikeren R. Douglas Greer, der er professor i pædagogik og psykologi ved Columbia University. Der er i forvejen CABAS-skoler i USA, Irland, England og Hong Kong.

ABA-skolen i Waterford fik sin ministerielle godkendelse allerede i 2005, og det var oprindelig planen, at skolen skulle være startet i september 2006. Men det lykkedes ikke på det tidspunkt at finde egnede lokaler, og ministeriet ville ikke udbetale statstilskuddet til en skole uden lokaler. Statstilskuddet skulle betale for skolens leder og for supervisionen, og uden disse lønmidler har det været umuligt at få ansat kvalificeret og professionelt personale.

Men en af initiativtagerne – Lucy Phelan, som er mor til to børn med autisme – siger, at skolen nu bliver realiseret. Der har været forhandlinger mellem ministeriet og initiativgruppen, og ministeriet har accepteret de midlertidige skolelokaler. Der mangler dog stadig tilladelse hos kommunen til at anvende de fundne lokaler midlertidigt til skoleformål.

Imens er de seks børn, der skal starte i skolen, blevet ældre. De ældste er nu 11 og 12 år gamle. Og det er langt fra ideelt, eftersom anvendt adfærdsanalyse er mest virksom når børnene er små – faktisk fra de er 2 år gamle.

Skolen starter med kun seks børn men forventer at kunne udvide til det dobbelte i løbet af kort tid. Men der står allerede 42 på venteliste til skolen. Derfor satser initiativgruppen på i løbet af kort at kunne bygge en decideret skolebygning, som giver plads til flere børn.

Man forventer, at kommunen træffer beslutning om de midlertidige skolelokaler i slutningen af september måned, og regner med – hvis tilladelsen gives – at kunne starte få uger senere.

Kilde: Waterford News & Star, 24. august 2007

Waterford ligger 160 km syd for Dublin i den sydøstlige del af republikken Irland.

CABAS-skolerne har den fælles web-adresse http://www.cabas.com/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Nye frimærker til fordel for ABA-skole
Reklamekampagne for ABA-skoler
Dagblad støtter ABA-forældrene
Forbud imod radioreklame for ABA
Kritik af irsk autismepolitik
Demonstration til fordel for anvendt adfærdsanalyse
Forældre taber retssag
Ny sammenligning af ABA og eklektisk behandling
Pengegave til ABA-skole
Konflikter mellem forældre og myndigheder
Den fjortende ABA-skole
Pop- og tv-stjerne advokerer for ABA
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Bevillinger til ABA-tilbud forlænges
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Redaktionen / 22.08.2007