USA

Advarsel imod mode-behandlinger

Ineffektive eller endog farlige behandlinger for autisme breder sig i stadigt voksende omfang, hævder forskere, som har undersøgt sagen.

James Mulick, som er professor i pædiatri og psykologi ved Ohio State University, er leder af den gruppe af forskere, som har undersøgt udbredelsen af mode-behandlinger for autisme. Han siger: »Udviklingsforstyrrelser som autisme fungerer som en magnet for alle typer af ikke-dokumenterede eller ligefrem beviseligt ubrugelige behandlinger, og der bliver værre og værre, efterhånden som flere og flere børn får en autismediagnose. Der er ingen helbredelse for autisme og mange forældre er villige til at tro hvad som helst, hvis de tror, det kan hjælpe deres barn.« Mulick har tidligere redigeret en bog om emnet: Controversial Therapies for Developmental Disabilities: Fad, Fashion, and Science in Professional Practice.

Mulick var ordstyrer på symposiet Outrageous Developmental Disabilities Treatments på den amerikanske psykologforenings årlige kongres, der blev holdt I slutningen af august i San Francisco. I symposiet deltog også en række af Mulicks ph.d.-studerende fra Ohio State University. De studerende har skrevet opgaver om mode-behandlinger af autisme.

En af de studerende, Tracy Kettering, fortalte, at en Google-søgning efter autismebehandling resulterede i mere end 2,2 mio. hits. »En gennemgang af søgningens resultater endte med flere hundrede forskellige behandlinger, hvoraf mange er understøttet af forældreberetninger, som hævder at en bestemt behandling har helbredt deres barn,« fortalte Kettering. »Det er fuldt forståeligt, at forældre ønsker at tro på sådanne historier. Men meget få af disse behandlinger understøttes forskningsmæssigt.«

Antallet af mode-behandlinger for autisme synes at være stigende i disse år. Ifølge professor Mulick hænger det sammen med at et stigende antal børn får autismediagnoser. Mulick fortalte, at da men begyndte at behandle børn for autisme i 1970erne var udbredelsen kun 3 per 10.000 børn. Nu bliver 1 ud af hver 166 børn diagnosticeret inden for det autistiske spektrum. Stigningen skyldes bedre diagnosemuligheder og ændrede definitioner af autisme, som nu indbefatter et bredt spektrum af udviklingsforstyrrelser.

Nogle af de nyeste mode-behandlinger omfatter særlige diæter og kosttilbud. Megadosis af vitamin C og B6 er populært sammen med kosttilskud med fedtsyrer som omega-3. Også kasein- eller glutenfri diæter har opnået en vis popularitet.

»Et karakteristika ved mode-behandlinger er, at de bliver diskuteret i massemedierne og på Internettet, hvor mange forældre bliver introduceret til dem,« fortalte ph.d.-studerende Anne Snow. Mens nogle mode-behandlinger bare er ineffektive, så er der andre, som de decideret farlige for barnet. Mange forældre forsøger flere behandlinger i håb om at i al fald en af dem vil vise sig effektiv.

Professor Mulick fortalte også at mode-behandlinger bliver styrket af det naturlige forløb af en udviklingsforstyrrelse som autisme. Autisme har et cyklisk forløb, hvor symptomer periodisk bliver svækket eller styrket. Forældre har en tendens til at eftersøge og igangsætte behandlinger mens barnets symptomer er værst, og når barnet så får det bedre – som sker helt automatisk og normalt som en del af udviklingsforstyrrelsen – så opleves det som et resultat af behandlingen.

Mens en række af de nye behandlinger bliver undersøgt, så er der indtil videre kun en form for behandling, som har vist langtidsholdbare positive effekter, og det er tidlig intensiv adfærdsanalytisk intervention (ABA), fortalte Mulick.

ABA-baseret intervention er en meget struktureret tilgang til læring, hvor børn med autisme i første omgang lærer at imitere deres nærpersoner. Men denne metode er meget tidskrævende og dyr. Den omfatter 1:1-behandling med barnet i op til 40 timer om ugen i flere år. »Denne metode er dyr og vanskelig for mange forældre,« fortalte Mulick. »Det er en yderligere forklaring på, at andre behandlinger er attraktive.«

Mulick sagde, at det tager mange år at teste nye behandlinger for autisme, fordi autisme er svær at behandle og fordi effekter må måles over flere år. Men mange af mode-behandlingerne vil aldrig blive testet videnskabeligt, fordi de er for farlige eller for usandsynlige.

Kilde: Mental Health Law Weekly, 8. september 2007

Jacobson, J. W., Foxx, R. M., & Mulick, J. A. (2005). Controversial Therapies for Developmental Disabilities: Fads, Fashion, and Science in Professional Practice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
ISBN-numre (10 - 13 cifre): 080584192X 978-0805841923
Slå op i Bibliotek.dk
Slå op i WorldCat
Slå op i amazon.uk

Redaktionen /17.09.2007