AUSTRALIEN

ABA-skole udvider

Australiens første og hidtil eneste deciderede ABA-skole - Woodbury School - er nu gået ind i sit andet år og har samtidig udvidet antallet af børn fra 21 til 28. Skolen ligger i Baulkham Hills i udkanten af Sydney.

Woodbury er en privat skole, og skoleafgiften er AU$ 38.000 om året (182.000 DKK). Men skolen gør et stort arbejde for at skaffe bedre offentlig finansiering, således at skoleudgiften ikke alene påhviler forældrene.

Den kliniske leder af Woodbury, Elizabeth Watson, fortæller at skolen er blevet en succes, hvilket skyldes det store engagement fra forældre og fagfolk. På trods af meget begrænset offentlig støtte er det lykkedes skolen at etablere et intensivt, kvalitetsorienteret tilbud til børn med autisme baseret på anvendt adfærdsanalyse.

En af forældrene er Wendy Rafferty, hvis søn Alex på 12 går på skolen. Hun siger, at skolen har været en gave til familien. »Før han startede på skolen gik Alex i en offentlig skole, hvor der kun var en enkelt lærer med viden om autisme«, fortæller Mrs Rafferty.

»Han var dengang meget voldelig, ulykkelig og kunne skade sig selv, hvilket viste, at han var meget frustreret. Det var deprimerende at opleve ham dengang – især fordi vores muligheder for at gøre noget ved problemerne var begrænsede«.

Familien boede dengang i Rylstone, som er en lille by mere end 200 km nord for Sydney. Da Woodbury skolen åbnede i Baulkham Hills flyttede hun og Alex hertil mens Alex’ far – som er landmand – blev boende på deres landejendom. Familien ser nu kun hinanden i weekenderne.

ABA-tilbuddet i Woodbury-skolen er baseret på en individuel oplæringsplan for hvert enkelt barn. Undervisningen er 1:1 suppleret med træning i små grupper af børn, masser af positiv forstærkning og fokus på generalisering af allerede lærte færdigheder til naturlige situationer.

Skolen har 38 fuldtidsansatte men modtager kun økonomisk støtte til kunne lønne 7 af disse personaler. Støtten kommer fra delstaten New South Wales, fra den føderale regering og fra Association of Independent Schools .

Til næste sommer vil skolen igen udvide antallet af elever med yderligere 14. Men for at kunne vokse i dette tempo er det nødvendigt med eksterne økonomisk tilskud og støtte fra lokalsamfundet.

Kilde: Hill Shire Times (Australia), 9. oktober 2007

Woodbury-skolen har websitet http:// www.woodbury.org.au

TIdligere artikler om ABA-behandling i Australien:
Golfturnering til fordel for center
Mangel på behandling er ikke diskrimination
Reklamefilm for ABA-behandling
Forældre vil dele udgifter til supervisor
Første ABA-center i Queensland
ABA-forening arrangerer konference i Brisbane
Ny skole samler penge ind
Forældreinitiativ til oprettelse af ABA-skole
ABA-skole på tegnebrættet
Hvem skal betale for intensiv adfærdsanalytisk behandling?
Dom for drab udløser debat om tidlig intervention
Learning to Learn – ABA-forening i New South Wales
Børn med autisme fortjener evidensbaseret intervention
Drab udløser heftig debat om autistiske familiers forhold
Utilstrækkelig støtte til tidlig indsats
ABA på World Autism Congress
Utilfredshed med nyt behandlingstilbud
ABAKidz – en succeshistorie fra Tasmanien

Redaktionen / 29.10.2007