WASHINGTON, USA

Adfærdsanalytisk it-firma vinder pris

Det adfærdsanalytiske forsknings- og it-firma TeachTown er blevet tildelt udmærkelsen Tibbetts Awards for excellence in the Small Business Innovation Research (SBIR). Small Business Innovation Research Program er et statsligt, føderalt program, der skal hjælpe små, innovative virksomheder til at udnytte offentligt forskningsmidler og omsætte forskning til kommercielle produkter. Tibbetts Award er en årlig anerkendelse der tildeles udvalgte firmaer for deres kommercielle anvendelse af forskning.

TeachTown er oprettet af adfærdsanalytikeren Dr. Christina Whalen, og er mest kendt for pc-programmet med sammen navn. TeachTown-programmet er baseret på adfærdsanalytiske principper og bruges som træningsredskab for børn med autisme. Udviklingen af dette pc-program blev i 2004 støttet af en bevilling fra Small Business Innovation Research Program. Pc-programmet er udviklet af medarbejdere fra TeachTown i samarbejde med en række adfærdsanalytikere og udnytter læringsteknikker fra anvendt adfærdsanalyse som Discrete Trial Teaching (DTT) og Pivotal Response Training (PRT).

Den finansielle støtte fra forskningsprogrammet Small Business Innovation Research Program har sat TeachTown i stand til at udvikle det eneste adfærdsanalytiske pc-program, der er baseret på forskningsmæssigt veldokumenterede metoder, og som samtidig giver mulighed for online synkronisering af progression og af dataregistrering. Programmet løser derfor et velkendt kommunikationsproblem i tidlige og intensive adfærdsanalytiske programmer, der ofte gennemføres både i hjemmet og i en institution eller skole, og hvor barnets progression det ene sted ikke udnyttes effektivt andre steder. Ifølge firmaet giver pc-programmet mulighed for at udbydere af ABA-intervention kan servicere flere børn og kan samtidig dokumentere disse børn udvikling i overensstemmelse med de krav, de enkelte delstater stiller til dataregistrering.

TeachTown er nu i gang med at udvikle et nyt pc-program, som henvender sig til skolebørn i anden til femte klasse.

 Kilde: PR Newswire, 10. oktober 2007

Website: http://www.teachtown.com/ . TeachTown er et privat firma, som er lokaliseret i Seattle, og som primært er finansieret af offentlige forskningsbevillinger og af private investorer samlet i Autism Treatment Network.

Tidligere artikler om ABA-behandling i Washington
Forskningsbaseret computerstøttet behandling til børn med autisme
Universitet samarbejder med skoler om autismeindsats
Genetisk forskning får behandlingsmæssige konsekvenser
ABA-behandling er personalegode i Microsoft
Undersøgelser af ABA-trænings effekter på hjernefunktioner
8,6 mio. dollars til forskning i ABA-behandling for børn med autisme

Redaktionen /28.10.2006