ONTARIO, CANADA

Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning

Det største skoledistrikt i Canada - Toronto District School Board – stiller et online ABA-værktøj til rådighed for lærere, der underviser børn med autisme. Skoledistriktet har indgået en aftale med firmaet Virtual Expert Clinics om køb af deres online service AutismPro. AutismPro er et system til online vejledning af fagfolk og forældre om behandling og undervisning af børn med autisme. AutismPro er baseret på principperne for anvendt adfærdsanalyse.

Lederen af Toronto District School Board siger: »Vi er glade for at kunne give lærere og støttepersoner adgang til disse supplerende redskaber og den træning, som AutismPro giver. AutismPro vil bl.a. støtte udformningen af individuelle undervisningsplaner for elever med autisme.«

Om brugbarheden af ABA-værktøjet AutismPro fortæller Karina Schmidt , som er vicedirektør for Virtual Expert Clinics: »Klasselærere har ansvaret for undervisningen af alle børn – også børn med autisme. Men ressourcerne til efteruddannelse og adgangen til at få supervision er begrænsede. Med AutismPro bliver det muligt for lærere uden autismespecifik viden at integrere børn med autisme i almindelige skoleklasser.«

AutismPro er udviklet af det canadiske firma Virtual Expert Clinics i samarbejdet med en række internationale autismeforskere. AutismPro giver lærere redskaber til at udarbejde individuelle undervisningsplaner (Individual Educational Plans - IEPs). Det sker i kraft af undervisningsvideoer, online workshops og materialer, der kan bruges som inspiration ved undervisning af børn med autisme. AutismPro indeholder også moduler, der giver mulighed for at tage data og dermed følge barnets udvikling og præsentere denne i grafisk form. AutismPro findes i tre varianter, der er målrettet forskellige målgrupper. En version henvender sig til forældre, en anden til klinikere og AutismPro Educator er beregnet til skolefolk og andre med pædagogiske opgaver i forhold til børn med autisme.

Toronto District School Board er det største skoledistrikt i Canada og omfatter hovedparten af offentlige, engelsktalende skoler i Toronto. De fransktalende skoler og de katolske skoler har deres egne skoledistrikter. Toronto District School Board har mere end 550 skoler med 275.000 elever.

Kilde: Canadian Corporate Newswire, 22. oktober 2007

Læs om AutismProhttp://www.autismpro.com/. AutismPro koster i basisudgaven for forældre CA$ 69 om måneden (382 DKK). Hertil kan købes et tillægsmodul til teamorganisering for CA$ 20 om måneden (111 DKK). Prisen for skoledistrikter forhandles.

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 06.11.2007