IRLAND

ABA-forening opretter udredningscenter

Den irske ABA-forening Irish Autism Action har mistet tålmodigheden med ventetider på de offentlige udredninger for autisme og har etableret deres eget udredningscenter, Solas National Diagnostic and Assessment Centre i Dublin. Solas er Irlands første specialiserede udredningscenter for autismespektrumforstyrrelser. De offentlige udredninger sker på børnepsykiatriske afdelinger under Health Service Executive (HSE) – det nationale sundhedsvæsen i Irland.

Centeret har fået navn efter det irske ord ’solas’ som betyder ’lys’ fordi centerets formål er at sætte fokus på børn med autisme. Centeret har som mål at ingen børn skal vente mere end tre måneder på en diagnose, og indtil nu er 270 børn blevet udredt og diagnosticeret. Man regner med at op mod 2.000 børn i Irland venter på en udredning for mistanke om autisme.

Tidlig udredning og tidlig diagnose er altafgørende for disse børn. Det siger lederen af Solas Kevin Whelan. »Det er blevet dokumenteret, at tidlige og præcise diagnoser kombineret med tidlig, intensiv intervention forøger barnets muligheder for en positiv udvikling og succes. Indtil for nylig har ventetiderne været 18 måneder eller mere for at få en diagnose fra en børnepsykiatrisk afdeling, og endnu længere for at få en udredning af uddannelsesmæssige og medicinske behov. På den måde spildes værdifuld tid – tid, som aldrig kan genvindes,« siger Kevin Whelan.

»Sundhedsministeriet udstedte for nylig garantier for, at ventetiden for børn under fem år ikke må være mere end seks måneder. Men der er endnu ingen garantier for børn over fem år – og der mange over fem, som venter på en ASF-udredning. Nogle af forsinkelserne skyldes den store udskiftning blandt personalet, hvilket betyder, at der i et tværfagligt team kan mangle en enkelt fagperson, som forsinker hele udredningen. Solas har ikke denne slags problemer og kan mobilisere fuldtallige, tværfaglige team efter behov,« fortæller Kevin Whelan.

»Hos os kan forældrene selv henvise deres børn, og vi får patienter fra hele Irland. Udredningen tager normalt to konsultationer, og forældrene går herfra med en handleplan – inklusiv lokale kontakter, som kan hjælpe dem videre i processen,« tilføjer Whelan.

Solas er et privat udredningscenter, som er blevet oprettet af forældreforeningen Irish Autism Action. De årlige udgifter er EUR 450.000 (3,35 mio. DKK), som dækkes gennem donationer fra mobiltelefonselskabet O2 og forældrebetalinger for de forældre, der har råd til at betale for udredningerne. Irish Autism Action indsamler hvert år EUR 250.000 (1,9 mio. DKK) – ikke mindst fordi den kendte irske skuespiller Keith Duffy er med i Irish Autism Action. Keith Duffy er far til Mia, som har autisme og som går på en ABA-skole i Dublin.

Kilde: Irish Independent, 6. februar 2008

Læs om åbningen af Solas Centre i en pressemeddelelse fra sponsoren O2

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Lufthavn donerer til ny ABA-skole
Protester imod ny ABA-skole
Erstatninger for ventetid på tidlig intervention
Skole åbner efter 2 års ventetid
Nye frimærker til fordel for ABA-skole
Reklamekampagne for ABA-skoler
Dagblad støtter ABA-forældrene
Forbud imod radioreklame for ABA
Kritik af irsk autismepolitik
Demonstration til fordel for anvendt adfærdsanalyse
Forældre taber retssag
Ny sammenligning af ABA og eklektisk behandling
Pengegave til ABA-skole
Konflikter mellem forældre og myndigheder
Den fjortende ABA-skole
Pop- og tv-stjerne advokerer for ABA
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Bevillinger til ABA-tilbud forlænges
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Redaktionen / 12.02.2008