IRLAND

Dom i ABA-sag er forsidenyhed

»Knust af staten« hedder det på forsiden af en irsk formiddagsavis efter den sidste dom i en årelang retssag om ABA-tilbud til en syvårig dreng. Allerede sidste år afgjorde High Court, at staten ikke kan pålægges at benytte en bestemt undervisningsmetode til et barn med autisme. Nu har forældrene fået tilkendt en mindre erstatning for forsinkelser i processen men har samtidig fået afslag på fri proces. De skal derfor betale salærer til egen advokat. Disse udgifter kan beløbe sig til flere mio. euro og familien frygtes at måtte sælge deres hus for at kunne betale deres advokatudgifter.

De samlede omkostninger ved den lange retssag, der startede i januar 2006, formodes at beløbe sig til ca. EUR 5 mio. (37 mio. DKK), hvoraf undervisningsministeriet skal betale ca. EUR 2 mio. og forældrene, der har tabt sagen, resten. Selv om det er uklart, om familiens advokater vil opkræve deres salærer eller om der er indgået en i Irland sædvanlig aftale om, at der kun forfalder salær hvis sagens vindes, så har retssagen rejst megen debat. Både i medierne og blandt de politiske partier i Irland. Sat på spidsen handler sagen nemlig om en regering, som hellere vil bruge millioner af euro i retssalene frem for at betale udgifterne til en kvalificeret undervisning af børn med autisme, og som efterfølgende ruinerer de forældre, der forsøger at bruge retssystemet til at gennemtvinge bedre undervisning til deres børn.

Retssagen blev i sin tid anlagt af Seán Ó Cuanacháins forældre imod undervisningsministeren, sundhedsministeren, South Western Area Health Board, East Coast Area Health Board samt staten. I sagen har forældrenes advokat fremført, at de offentlige myndigheder ikke har levet op til deres forpligtelse til at opfylde drengens undervisningsmæssige og sundhedsmæssige behov. Det blev hævdet, at staten ikke har sørget for en gratis og adækvat uddannelse, hvilket ifølge forældrene vil indebære 30 timers 1:1-undervisning om ugen baseret på anvendt adfærdsanalyse.

Cian og Yvonne Ó Cuanacháins tabte retssagen om ABA-tilbud til deres søn Sean allerede sidste år (se artiklen Forældre taber retssag). I sin afgørelse skrev High Court, at retten ikke kan og ikke skal tage stilling til hvilke pædagogiske metoder, der er bedst egnede til børn med autisme, men udelukkende vurdere om staten har opfyldt forpligtelsen til at yde et adækvat uddannelsestilbud. Dommen er altså en anerkendelse af, at de eksisterende offentlige tilbud til børn med autisme er tilstrækkelige kvalitetsmæssigt og omfangsmæssigt for at opfylde kravene i irsk uddannelsesret.

Som et plaster på såret er forældrene dog nu blevet tilkendt en erstatning på EUR 61.000 (455.000 DKK) for den forsinkede udredning og diagnosticering af Sean. Til gengæld blev de pålagt selv at betale udgifterne til egen advokat på trods af at de havde søgt om fri proces. Det er denne del af sagen, som først er blevet afgjort i starten af februar 2008.

I anledning af sagen har den irske undervisningsminister Mary Hanafin forsvaret ministeriets tilbud til børn med autisme. Ministeriet har tidligere bevilget støtte til 12 ABA-skoler, men har senere afvist at støtte 11 andre ABA-skoler. Ministeren siger, at ministeriet følger internationale anbefalinger om at etablere specialklasser for børn med autisme, og at hun ikke ser noget behov for et parallelt uddannelsessystem for børn med autisme – dvs. ABA-skolerne. I ministeriets specialklasser anvendes en blanding af forskellige undervisningsmetoder – herunder ABA. Ministeren er citeret for at sige, at »ABA er en værdigfuld pædagogisk metode men kun en af mange. ABA indlærer kun adfærd. Vi må også satse på andre metoder.«

Som forklaring på, hvorfor 11 ABA-skoler er blevet nægtet offentlig støtte, forklarer hun, at disse skoler ikke har haft kvalificerede lærere eller en kvalificeret skoleleder og at de kun leverer én pædagogisk metode.

Ministerens udtalelser har affødt kraftige reaktioner fra eksperter og fra oppositionen. Dr. Rita Honan, som er psykolog på Irlands førende universitet, Trinity College, og medforfatter til en regeringsrapport om tilbud til børn med autisme, siger, at hun »er overrasket over, at undervisningsministeren hævder, det ikke er muligt at prioritere mellem forskellige pædagogiske metoder til børn med autisme.« I et brev til ministeren har hun anbefalet hende at sætte sig ind i den videnskabelige litteratur om emnet i stedet for at støtte sig til upræcise informationer.

Sagen har også givet politiske reaktioner. Lederen af oppositionspartiet Fine Gael Richard Bruton sagde, at dommen var tragisk og argumenterede for, at forældre ikke burde være tvunget til at bruge retssystemet for at kæmpe for deres barns uddannelse. »Otte år efter den uddannelsesreform, der gav ret til individuel tilpasset uddannelse til børn med særlige behov, har vi stadig ikke fået etableret et klagesystem, igennem hvilket forældre kan appellere uden at gå til domstolene,« sagde Bruton.

Regeringspartiets Brian Cowen udtalte stor sympati med forældrene, men tilføjede »Vi må respektere rettens afgørelse og domstolens fortolkning af gældende lov. Jeg håber, at dommen vil afklare området, således at alle kan indse, at domstolene ikke er en løsning på disse problemer, som i stedet skal løses lokalt og i samarbejde med forældre.«

Juridiske eksperter har kommenteret afgørelsen. James McDermott, som er lektor i jura på University College Dublin, er ikke overrasket over sagens udfald. Al erfaring siger, at selv om domstolene skal beskytte borgerne imod uretmæssige afgørelser truffet af offentlige myndigheder, så blander domstolene sig ikke i prioriteringen af statens økonomiske midler. Hvis det politisk er besluttet fx at bruge penge på veje i stedet for på uddannelse af børn med særlige behov, så respekteres sådanne beslutninger af domstolene. McDermott finder det heller ikke mærkeligt, at forældrene formelt set bliver pålagt at betale salær til deres advokater, men påpeger at 'no foal, no fee' er normal praksis i sådanne sager. Dvs. at hvis advokaten ikke vinder sagen på sine klienters vegne, så bliver salæret ikke opkrævet.

Kilder:
The Irish Times 31. januar 2008
Irish Examiner, 1. februar 2008
The Irish Times, 2. februar 2008

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
ABA-forening opretter udredningscenter
Lufthavn donerer til ny ABA-skole
Protester imod ny ABA-skole
Erstatninger for ventetid på tidlig intervention
Skole åbner efter 2 års ventetid
Nye frimærker til fordel for ABA-skole
Reklamekampagne for ABA-skoler
Dagblad støtter ABA-forældrene
Forbud imod radioreklame for ABA
Kritik af irsk autismepolitik
Demonstration til fordel for anvendt adfærdsanalyse
Forældre taber retssag
Ny sammenligning af ABA og eklektisk behandling
Pengegave til ABA-skole
Konflikter mellem forældre og myndigheder
Den fjortende ABA-skole
Pop- og tv-stjerne advokerer for ABA
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Bevillinger til ABA-tilbud forlænges
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Redaktionen / 15.02.2008