USA

Web-baseret udredning af problemadfærd

Den amerikanske adfærdsanalytiker Janis L Krempa tilbyder web-baserede konsultationer. Teknologien er især anvendelig til online funktionelle udredninger af uhensigtsmæssig adfærd.

En funktionel udredning anvendes oftest i forbindelse med problemadfærd og omfatter normalt, at barnet observeres i naturlige eller tilrettelagte omgivelser og der foretages en vurdering af de faktorer, der vedligeholder adfærden. Det kan dreje sig om faktorer i omgivelserne og situationen (de såkaldte antecedents) eller det kan være konsekvenser af adfærden – dvs. tilsigtede eller utilsigtede forstærkninger. En sådan ABC-analyse – Antecedent, Behavior, Consequence – forudsætter normalt en live konsultation, men kan også udføres online.

I praksis foregår det ved at man i hjemmet eller i barnets dagtilbud installerer et web-kamera og med Janis L Krempa aftaler tidspunkter, hvor hun kan observere barnets adfærd i barnets naturlige omgivelser. Hun vil på den baggrund dels give direkte feedback med henblik på at observere effekter af ændringer situationen omkring adfærden og dels udarbejde en skriftlig, individuel plan for håndtering af adfærden.

Ifølge Janis L Krempa er denne teknologi især anvendelig i forhold til problemadfærd men kan også bruges når man ønsker at forstærke en ønskelig adfærd – fx social interaktion, kommunikation, delt opmærksomhed, leg og selvhjælpsfærdigheder.

De web-baserede konsultationer er billigere end at få en live konsultation og er især anvendelig for børn, der bor langt fra supervisionsudbydere, eller som ikke har ressourcer til at betale for udarbejdelse af en egentlig funktionel analyse af adfærden. Prisen for en web-konsultation er US$ 500 (2.550 DKK).

Yderligere oplysninger på http://www.janiskrempa.com/

Janis L Krempa har en mastergrad i uddannelsesteori og er certificeret adfærdsanalytiker (Bord Certified Behavior Analyst). Hun er medforfatter til bogen Social Skills Solutions: A Hands on Manual for Teaching Social Skills to Children with Autism. New York, NY : DRL Books, 2002.

 

Redaktionen /18.02.2008