AUSTRALIEN

ABA-forældre boykotter obligatorisk skoletilbud

Medlemmer af den tasmanske ABA-forening - Action for Tasmania's Autistic Children (ATAC) – er begyndt at aktionere imod delstatens skoletilbud ved at holde deres børn hjemme. Regeringen truer nu forældrene med straf, hvis børnene ikke genoptager skolegangen. I Tasmanien er der skolepligt, og det er ulovligt at hjemmeundervise børn uden særlig tilladelse.

Ifølge formanden for Action for Tasmania's Autistic Children Roger Law er undervisningsministeriets eklektiske tilbud til børn med autisme ineffektive og medfører i mange tilfælde at børnene regredierer. ATAC henviser til, at er der i de senere år blevet gennemført en række forskningsprojekter, som sammenligner den eklektiske metode, som undervisningsministeriet favoriserer, med anvendt adfærdsanalyse. Denne forskning – fra bl.a. Norge, Israel og USA – viser, at indlæringen er betydelig højere hos børn, der får et ABA-tilbud. ABA-børnene scorede højre på alle indikatorer end børnene i de eklektiske tilbud.

Der ingen steder på Tasmanien hvor børn med autisme kan få den intensive indsats, som er nødvendig for at sikre deres udvikling. Det medfører at børn med autisme på Tasmanien regredierer mere og mere år for år.

En af de familier, der aktionerer imod delstatens skoletilbud, har tre børn med autisme. Den ene af de tre søskende fik et sammenbrud efter at være blevet mobbet og mishandlet på sin skole. Forældrene fik på den baggrund udarbejdet en uafhængig rapport om børnenes undervisningsbehov, som er blevet sendt til den lokale skole og til undervisningsministeriet. Uden at det har ført til ændringer i børnenes skolegang. Forældrene har nu gjort det klart, at deres børn ikke kommer i skole, før børnenes undervisningsmæssige behov kan blive tilgodeset.

I et andet tilfælde af forældreboykot havde barnet oprindelig et velfungerende ABA-tilbud, men undervisningsministeriet stoppede pludselig og uden forhandling bevillingen, og barnet skulle herefter klare sig i skolen uden adfærdsanalytisk støtte. En psykolog har i en faglig vurdering advaret om, at denne ændring vil medføre, at drengen regredierer og at han vil udvikle problemadfærd. Forældrene har bedt ministeriet om skriftligt at påtage sig ansvaret for de negative konsekvenser af deres stop for ABA-tilbud – uden held.

Som en reaktion på boykotten af skolegang har ministeriet forsøgt at tvinge disse børn tilbage til skolen med trusler om retssager imod forældrene. ATAC har henvendt sig til undervisningsministeriet og har bedt om et møde om disse og andre autisme-børns skolegang.

Undervisningsminister David Bartlett siger til ABC Premium News, at bevillingerne til specialundervisning er mere end fordoblet siden regeringsskiftet. Han siger, at ekstra 1 mio. AU$ (4,6 mio. DKK) vil blive anvendt til børn med særlige behov i dette skoleår, og at antallet af støttelærere i de tasmaske skoler er blevet forøget med 45 procent i løbet af de seneste seks år.

Kilde: Australian Broadcasting Corporation Premium News, 25. februar 2008

Action for Tasmania's Autistic Children (ATAC) har web-adressen http://melbarant.com/atac/

Tasmanien er den mindste af Australiens delstater og har en befolkning på 493.000. Der er for øjeblikket 116 elever med autisme i det tasmanske skolesystem. Det er en forøgelse med 26 siden 2005, hvor der var 90.

TIdligere artikler om ABA-behandling i Australien:
ABA-center ved Melbourne
ABA-skole udvider
Golfturnering til fordel for center
Mangel på behandling er ikke diskrimination
Reklamefilm for ABA-behandling
Forældre vil dele udgifter til supervisor
Første ABA-center i Queensland
ABA-forening arrangerer konference i Brisbane
Ny skole samler penge ind
Forældreinitiativ til oprettelse af ABA-skole
ABA-skole på tegnebrættet
Hvem skal betale for intensiv adfærdsanalytisk behandling?
Dom for drab udløser debat om tidlig intervention
Learning to Learn – ABA-forening i New South Wales
Børn med autisme fortjener evidensbaseret intervention
Drab udløser heftig debat om autistiske familiers forhold
Utilstrækkelig støtte til tidlig indsats
ABA på World Autism Congress
Utilfredshed med nyt behandlingstilbud
ABAKidz – en succeshistorie fra Tasmanien

Redaktionen / 02.03.2008