USA

Præsident Obama forventes at gennemføre national autismelov

Ifølge organisationen Autism Speaks kan valget af Barack Obama som USAs næste præsident vise sig at være en stor gevinst for børn med autisme og forældre, som ønsker ABA-behandling til deres børn. I sin valgkamp forpligtede Barack Obama sig nemlig til at revidere den føderale forsikringslovgivning, således at forsikringsbetalt autismebehandling bliver en ret i alle amerikanske stater.

I en særlig udtalelse om autismepolitik siger Barack Obama, at han vil pålægge forsikringsselskaber at dække autismebehandling, og at hans regering også fortsat vil samarbejde med forældre, læger, behandlere, forskere og skoler for at skabe muligheder og effektive løsninger for personer med autismespektrumforstyrrelser.

Autism Speaks er kommet i besiddelse af et udkast til et lovforslag i USA's Senat, som i 2008 er udarbejdet af Barack Obama, men som aldrig nåede at blive fremsat. Autism Speaks forventer nu, at Obama som præsident fortsat vil arbejde for at dette udkast bliver fremsat som lovforslag og gennemført. Det er ukendt, hvorfor lovforslaget aldrig er blevet fremsat.

Lovforslaget hedder Autism Treatment Acceleration Act of 2008. Ifølge lovforslaget skal den føderale regering finansiere oprettelsen af et netværk af Autism Care Centers, som skal fungere som modeller for behandling – medicinsk, adfærdsanalytisk, uddannelsesmæssigt og familiemæssigt – til personer med autisme og deres familier.

Desuden pålægger lovforslaget forsikringsselskaber at dække diagnosticering og behandling af autisme som et led i gruppebaserede sygeforsikringer.

Endvidere skal der etableres en komité til koordination af regeringens autismepolitik, et organ til at udvikle efteruddannelse i autismebehandling, en fond til finansiering af oplysningskampagner om autisme samt et netværk af autismeforskere.

Hvis lovforslaget bliver fremsat og vedtaget i sin nuværende form, vil det altså betyde, at der kommer forsikringsdækning af ABA-behandling i alle amerikanske stater. I forvejen har seks amerikanske stater - Texas, Pennsylvania, Arizona, Florida, South Carolina, Louisiana – lovgivet om obligatorisk forsikringsdækning af autismebehandling, og lignende lovgivning er på vej i ti andre stater. Det gælder bl.a. New Jersey, Virginia, Washington, Michigan, Illinois, New York, California og Ohio.

Hele udkastet til lovforslag kan læses på Autism Speaks’ website

Kilde: President-Elect Barack Obama’s Federal Autism Insurance Mandate Bill, Autism Speaks, 5.11.2008

 

Redaktionen /12.11.2008