NEW YORK, USA

Domstol: intensivt tilbud kan skade udviklingsmuligheder

En førskolepige med autisme fra staten New York gik i en specialbørnehave for højtbegavede børn. Sideløbende hermed fik hun 25 timers ABA-træning i hjemmet. Forældrene fremsendte en regning på ABA-hjemmetræingen til det lokale skoledistrikt. De ønskede udgiften til det private ABA-tilbud refunderet, men skoledistriktet nægtede at dække denne udgift. I første omgang blev sagen anket til den statslige ankeinstans, som gav skoledistriktet medhold (se Højtfungerende barn har ikke ret til højintensivt ABA-tilbud). Forældrene ankede endnu engang - denne gang i domstolssystemet, som bestemte, at 10 timers ABA-træning om ugen var tilstrækkeligt.

Sagen blev behandlet af U.S. District Court, Southern District of New York. I retten argumenterede skoledistriktet med, at det kunne være skadeligt for pigens udvikling, hvis hun fik de ønskede 25 timers 1:1-træning, fordi det intensive tilbud kunne forhindre pigen i at udvikle selvstændighed og ville begrænse hendes muligheder for fritidsaktiviteter med jævnaldrende. Skoledistriktet fremførte også, at ABA-tilbuddet kunne føre til frustrationer, når pigen kom i skole, fordi ABA-tilbuddet omfattede læringsmål langt over pigens kronologiske alder. I løbet af retssagen afgav pigens pædagoger vidneudsagn, som dokumenterede, at pigens udvikling ikke blev fremmet af den intensive hjemmetræning.

I sin afgørelse lagde domstolen især vægt på, at pigen er højtbegavet og højtfungerende. Hun var indskrevet i en børnehave for højtbegavede børn, hun var langt foran sine jævnaldrende i skolemæssige færdigheder og hun fungerede som et normalt barn i børnehaven. Derfor bestemte retten, at forældrene kun var berettigede til at få dækket udgifter til 10 ugentlige ABA-timer.

I en kommentar til dommen siger Lori Williams, der koordinerer autisme-tilbud i Newport-Mesa Unified School District, at forældre ofte fokuserer for meget på skolemæssig færdighedsindlæring. Men for mange børn med autisme er de skolemæssige krav det mindste af deres mange problemer. Disse børn har ofte mere brug for at lære, hvordan man bliver venner med jævnaldrende, eller hvordan man stiller spørgsmål i klassen.

Lori Williams anbefaler fagfolk at dokumentere det enkelte barns behov i form af data. Selv om mange højtfungerende børn med autisme tilsyneladende har en normal adfærd, så vil data ofte afsløre, at disse børn har skjulte behov for træning af leg og sociale færdigheder. Data kan vise, at et barn, der tilsyneladende leger adækvat, i virkeligheden i stedet er engageret i repetitiv adfærd.

Kilde: Early Childhood Report, 1. april 2009

Sagens identifikation: A.D. and H.D. ex rel. J.D. v. New York City Dep't of Educ., 51 IDELR 134 (S.D.N.Y. 2008)

Tidligere artikler om ABA-behandling i New York:
Interventionsplan skal opfylde lovkrav
Skoledistrikt taber retssag
Højtfungerende barn har ikke ret til højintensivt ABA-tilbud
Usædvanlig fundraising
Det offentlige betaler private skoletilbud
Lov tvinger forsikringsselskaber
Mor starter eget firma: AutismEdu
Ankesag ender med godtgørelse til ABA-elev
ABA-skole flytter
Indsamling til fordel for ABA-center
Problemer når ABA-børn skal integreres
ABA til småbørn med autisme
Et virvar af behandlingstilbud
To skoledistrikter i New York indfører anvendt adfærdsanalyse
Gammel specialskole indfører adfærdsanalytisk behandling
ABA-skole søger praktikpladser
Pengegave til ABA-skole
Forældre fik tilbudt ABA-behandling, men krævede døgninstitution
ABA-skole holder indvielsesfest
½ mio. dollar til ABA-program
Forældre indretter ny ABA-skole

Redaktionen /14.04.2009