SASKATCHEWAN, CANADA

Forældre utilfredse med aldersgrænser

I den canadiske provins Saskatchewan kan børn under seks år få betalt ABA-behandling, men når de starter i skole, er den fortsatte behandling skolens ansvar, og her er der ikke råd til ABA. Forældre til skolebørn med autisme er utilfredse med de manglende finansieringsmuligheder og henviser til bedre vilkår i andre canadiske provinser.

For førskolebørn har Saskatchewan en hjemmetræningsordning, hvor familier kan få op til CA$ 25.000 om året til ABA-behandling (138.000 DKK). Men når børnene fylder seks, udløber muligheden for ABA-behandling og i stedet får familierne kun CA$ 1.200 om året til aflastning (6.600 DKK). Det rækker ikke langt, når forældre må betale CA$ 40 (220 DKK) for en enkelt times 1:1-træning.

En af de familier, der er ramt af aldersgrænserne for offentligt finansieret ABA-behandling er familien Tetlock. Levi Tetlock er 9 år gammel og har autisme. Hans forældre betaler selv for hans ABA-behandling, men deres økonomi tillader ikke længere at behandlingen fortsættes.

Levis forældre fortæller til det lokale dagblad The Leader-Post, at skolen ikke er meget bevendt når det gælder om at lære Levi nye færdigheder. De siger, at han lærer 99 procent mere i hjemmetræningen end i skolen. I skolen går han i en specialklasse sammen med syv andre børn med autisme. De har to lærere. Men ifølge forældrene lærer børnene dårlige vaner fra hinanden og børnenes sociale og kommunikative evner udvikles ikke i specialmiljøet.

En anden familie, Simmermon, kan berette om hvad ABA-behandling kan udrette. Lisa Simmermon lærte sig selv ABA for at kunne undervise sin søn, Hans, hjemme. Han er nu 22 år gammel og er i færd med at afslutte en ungdomsuddannelse – high school. Noget, som aldrig ville have været muligt uden ABA-træningen.

Lisa Simmermon fortæller, at forældre i årevis forgæves har appelleret til regeringen om at finansiere ABA-intervention til børn over 5 år. Andre canadiske provinser er langt foran, fortæller hun. I de andre provinser ræsonnerer myndighederne, at selv om ABA-intervention er dyrt, så kan det betale sig på lang sigt. Saskatchewan er 10 år bagud i forhold til de øvrige provinser i Canada på dette område.

Linda Restau, som er chef for rehabilitering i provinsens sundhedsministerium, siger, at der endnu ikke er videnskabeligt bevis for, at ABA-intervention er bedre end andre autismespecifikke interventioner. Derfor bruger provinsen en blanding af forskellige metoder – herunder ABA. Ifølge Linda Restau baserer ministeriet sin politik på rådgivning fra Canadian Agency of Drug and Technology, som har konkluderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt bevis for en bestemt intervention.

Men forældrene forstår ikke dette argument. De fremhæver, at autisme-politikken i andre canadiske provinser prioriterer ABA-intervention. I British Columbia kan forældre få CA$ 22.000 til ABA-behandling af børn under seks og 6.000 for børn mellem seks og 18 år. I Ontario tilbydes ABA-behandling til alle under 18 år – afhængig af deres behov for behandling. Alberta har et hjemmetræningstilbud, som kan anvendes til ABA eller andre behandlinger. Også Manitoba har et ABA-tilbud, hvor forældre og fagfolk bliver oplært i ABA-teknikker og hvor der er mulighed for supervision.

Forelagt disse oplysninger udtaler Linda Restau fra sundhedsministeriet, at ministeriet prioriterer bredere tilgange i stedet for at fokusere på en enkelt metode.

Kilde: The Leader-Post (Regina, Saskatchewan), 28. november 2011

ABA-foreningen i Saskatchewan - Saskatchewan Families for Effective Autism Treatment (SASKFEAT) - har web-adressen http://www.saskfeat.com/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Saskatchewan
Fælles efteruddannelse af forældre og fagfolk
»ABA er insulin for børn med autisme«

Redaktionen/ 15.12.2011