FRANKRIG

Kontroverser om adfærds- eller psykoanalyse

Foreningen Vaincre l’autisme står i spidsen for kampen imod psykoanalytisk autismebehandling i Frankrig

Som tidligere omtalt på ABAforum.dk er Frankrig formodentlig det eneste land, hvor man stadig anvender psykoanalyse i behandling af børn med autisme. Men modstanden vokser og har fået ny kraft efter en rapport fra det lægefaglige center for klinisk behandling direkte fraråder brugen af psykoanalyse og samtidig forbyder en kontroversiel metode, der praktiseres på psykiatriske institutioner i Frankrig.

La Haute Autorité de Santé (HAS) er en uafhængig, offentlig organisation, der har til opgave forskningsmæssigt at evaluere og anbefale lægefaglige behandlinger i Frankrig. La Haute Autorité de Santé offentliggør systematiske vurderinger af metoder til behandling af en lang række sygdomme og lidelser – senest autisme.

I rapporten Autisme et autres troubles envahissants du développement (Autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser) hedder det - ganske kortfattet – at der på grund af mangel på effektdata ikke er indikation for at anvende interventioner baseret på psykoanalytiske tilgange eller psykoterapi. Samtidig forbydes en meget kontroversiel behandlingsform, som har været anvendt som en del af psykiatrisk behandling – nemlig den såkaldte ’pakning’.

’Pakning’ (kaldet packing på fransk) indebærer, at barnet med autisme – især i forbindelse med alvorlig problemadfærd – pakkes stramt ind i våde og kolde lagener (som en slags svøb) i op til 45 minutter. Om denne form for behandling skriver La Haute Autorité de Santé, at metoden ikke længere bør anvendes.

Lederen af La Haute Autorité de Santé er professor Jean-Luc Harousseau. Han siger til dagbladet Liberation, at psykoanalytikere må acceptere disse anbefalinger. Og han forklarer, at når psykoanalyse ikke længere kan anbefales som interventionsform i forhold til børn med autisme, så skyldes det fraværet af dokumentation for effekt. Det har ikke været muligt at finde effektstudier af psykoanalytiske behandlinger af autisme, fortæller han.

Dette opgør med psykoanalytisk inspirerede interventioner for autisme er af forældreorganisationer og af andre kritikere af autismebehandling i Frankrig blevet hilst velkomment. Disse har igennem længere tid opfattet fransk autismebehandling som en af de største sundhedsskandaler. Ikke alene har i tusindvis af børn med autisme fået en behandling, der efter alt at dømme er virkningsløs, men mange de samme børn er også blevet fejldiagnosticeret som psykotiske. Mens lægevidenskaben i andre lande for længst har accepteret, at autisme er en neurologisk forstyrrelse, så har mange franske læger – især psykoanalytikere – fastholdt, at autisme er en psykose.

En af de få politikere, der har interesseret sig for autismebehandling, er medlem af nationalforsamlingen for regeringspartiet UMP, Daniel Fasquelle. Han fortæller til BBC, at han hver eneste dag bliver kontaktet af forældre til børn med autisme, der fortæller, at deres børn ikke blev diagnosticeret i tide, og at børnene aldrig har modtaget den nødvendige behandling. Tusinder af børn kunne være reddet – lige som det gøres i andre lande. Det er en skamplet på Frankrig, siger han.

Daniel Fasquelle siger, at hvis man diagnosticerer tidligt og giver disse børn den rigtige form for ABA-behandling inden de fylder syv år, så vil 70 % af dem udvikle funktionelt talesprog. Her i Frankrig er vi meget langt fra dette mål, siger han. Og det får konsekvenser senere i livet. I Storbritannien er der 17 gange flere universitetsstuderende med autisme som i Frankrig. Det er uacceptabelt, udtaler Fasquelle.

Forældre til børn med autisme bekæmper den psykoanalytiske dominans via forældreforeningen Vaincre l’autisme (overvind autisme) . Foreningen påpeger, at mens man i resten af verden har accepteret autisme som en neurologisk forstyrrelse, så opfattes autisme i Frankrig stadig som en psykose eller en mental sygdom. Og forældre fortæller, hvordan franske psykoanalytikere ofte forstår autisme som et resultat af relationen mellem mor og barn – enten i spædbørnealderen eller i fostertilstanden.

En mor til en dreng med autisme - Candy Lepenuizic - fortæller, hvordan hun af en psykiater, der skulle diagnosticere hendes barn, blev spurgt om drengen var et ønskebarn. Psykiateren spurgte også til hendes drømme, mens hun var gravid, og foreslog psykoterapi til hele familien. Herefter forlod hun konsultationen i protest.

Kritikerne siger også, at den psykoanalytiske forståelse af autisme betyder, at mange børn først bliver diagnosticeret sent og for sent til at der kan iværksættes en effektiv tidlig indsats. De fortæller, at kun 20 % af franske børn med autisme går i skole. Resten er enten indlagt på psykiatriske hospitaler, på behandlingscentre eller går hjemme hos deres forældre.

Men tingenes tilstand er ved at ændre sig. Ikke alene har den øverste sundhedsfaglige myndighed afvist psykoanalytisk behandling som relevant i forhold til børn med autisme. Sundhedsministeriet er også begyndt at finansiere forsøgsordninger med deciderede ABA-skoler og centre til tidlig diagnosticering af børn med risiko for autisme.

Men psykoanalytiske fagfolk har i franske aviser kritiseret kravet om adfærdsanalytisk intervention til børn med autisme. Fra deres synsvinkel er adfærdsanalysen en form for overfladisk betingning, som ikke adresserer de grundlæggende problemstillinger ved autisme. Og psykoanalytikere protesterer imod at blive gjort til skurkene i fransk autismepolitik. En af dem, børnepsykiateren Lauriane Brunessaux, siger til BBC, at triumfering ikke betaler sig når det drejer sig om autisme. I dag er det adfærdsanalytikere, der triumferer. Autisme er alt for kompliceret og vores forståelse for autisme er stadig begrænset, siger hun.

Børnepsykiateren Lauriane Brunessaux kritiserer også ensidigheden i den offentlige debat om autismebehandling. Hun mener, at fortalerne for ABA forsøger at miskreditere hele den psykoanalytiske profession og for at ville underminere begrebet ’det ubevidste’. Hun og hendes kollega – psykoanalytikeren Eric Laurent – er enige om, at selv om adfærdsanalyse måske kan ændre børnenes overfladiske adfærd, så overser adfærdsanalysen de bagvedliggende problemstillinger. Og de kritiserer adfærdsanalytikere og aktivistiske forældre til børn med autisme for at være ensidige og dogmatiske i deres fortaler for ABA i stedet for at betragte ABA som en af flere mulige interventioner.

Kilder:
BBC News Magazine, 2. april 2012
Le Huffington Post, 7. marts 2012
Liberation, 13. februar 2012

Foreningen Vaincre l’autisme har webadressen http://www.vaincrelautisme.org/

La Haute Autorité de Santé. (2012). Recommandation de bonne pratique: Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent. Paris: La Haute Autorité de Santé.
Anbefalingerne kan downloades fra websitet for La Haute Autorité de Santé

Tidligere artikler om ABA i Frankrig:

Forbud imod kritisk dokumentarfilm
Succeshistorie om ABA i fransk nyhedsudsendelse
To ABA-skoler i Paris
To ABA-bøger oversat til fransk
Fransk masteruddannelse i adfærdsanalyse

Joi Bay / 11.04.2012